Under pandemin har det varit extra viktigt att hålla avstånd till varandra i kollektivtrafiken. Men på busslinje 179, som åker mellan Vällingby och Sollentuna centrum, finns det ständiga problem med trängsel. Resenärerna tycker att det går för få bussar och för sällan.

Särskilt fullt är det på sträckan mellan Kista centrum och Rinkeby centrum. Där är överfulla bussar inget ovanligt. Under måndagseftermiddagen tog det inte lång tid innan ett praktiskt exempel dök upp. Första bussen som körde förbi var proppfull. Föraren hade bytt från ”179 Vällingby” till ”179 FULLSATT” och det stod människor och trängdes i gångarna ända fram till framrutan.  

 SL säger att de inte är deras ansvar och därför kan de inte göra något själva åt problemet. 
– Ansvaret ligger hos bussbolaget, i det här fallet Arriva. Det är de som sköter sådana här frågor, meddelar SL:s kundtjänst via telefon. 

Annons:

Det inte går att sätta in fler bussar än vad man redan gjort

Samtidigt säger bussbolaget Arriva att de inte kan sätta in fler bussar utan ett samarbete med SL.
– Det inte går att sätta in fler bussar än vad man redan gjort. I dagsläget går bussarna under rusningstrafiken i 6-minuterstrafik. Tätare trafik skulle innebära långa bussköer och det skulle i sin tur leda till fler och större förseningar, säger Karin Larsson på Arriva.

Mohamed Hagi Farah, som ofta åker mellan Kista och Rinkeby, påpekar att det är ett stort problem att bussarna ständigt är fulla.

– Många elever från Järvaområdet åker till just Kista på morgnarna och sedan ska de hem samma väg på eftermiddagarna. Det behövs fler bussar för att det inte ska bli för mycket folk. Speciellt i rusningen på morgonen mellan 7 och 9 och på eftermiddagen mellan 15 och 17. Det skulle räcka att sätta in extra bussar på de sträckor där flest åker, säger Hagi Farah.

En möjlig lösning kunde vara att sätta in extra bussar just mellan Rinkeby och Kista

En möjlig lösning kunde vara att sätta in extra bussar just mellan Rinkeby centrum och Kista centrum, menar Hagi Farah. 

 – Nej, det är inte något vi har planerat, säger Karin Larsson på Arriva. 

Amin Aden är en av dem som åker buss 179 varje dag.
– Det är ett problem med överfulla bussar, det behövs fler bussar än de som går nu. De behöver komma åtminstone var fjärde minut på eftermiddagarna, säger Amin Aden.

Två unga tjejer som åker busslinjen till skolan varje dag håller med honom. 
– Det behövs flera bussar, på morgnarna kan man ibland inte komma på bussen för att det är så mycket folk.

Tomas Eriksson, MP, miljö- och kollektivtrafikregionråd i Region Stockholm säger att de är medvetna om problemet med hög belastning just på sträckan mellan Kista centrum och Rinkeby centrum. Han upprepar samma svar som bussbolaget.

– I rusningstid går bussen med 5-minuterstrafik. Det går inte att köra tätare än 4-minuterstrafik, eftersom bussarna hinner i kapp varandra då och korkar igen vägnätet. Det finns inte heller plats för fler bussar vid hållplatser och terminaler. 

Han föreslår resenärerna att ta tunnelbanans blå linje istället

Tomas Eriksson menar att busstrafiken är extra känslig för störningar.
– Vid förseningar hinner det fyllas på med resenärer på hållplatserna och när bussen kommer till hållplatsen är det många som vill kliva på. 

Han hänvisar till alternativa resvägar och föreslår resenärerna att ta tunnelbanans blå linje istället, med byte i Västra skogen. Men då ökar restiden från 12 till 24 minuter, minst.

Enligt tidtabellen för buss 179, som finns vid Kista busstorg, är det endast vissa avgångar som går med 5-minuterstrafik under rusningstid. Majoriteten av bussarna under eftermiddagen går med 6–8 minuters mellanrum.  

Stina Lindgren
Fullt vid 179:ans busshållplats.
Print Friendly, PDF & Email
Annons: