Många trängs på redaktionen.

Den ideella föreningen, som grundades till stöd för tidningen Nyhetsbyrån Järva, drog igång 2019. Imorgon, onsdag, är det årsmöte och alla tidningens vänner är välkomna.

Den första styrelsen bestod till stora delar av deltagare från den första kursen i lokaljournalistik, som anordnades hösten 2018 i Rinkeby Folkets Hus. Flera ville fortsätta att träffas med jämna mellanrum för att diskutera tidningens innehåll och ge tips om nya artiklar.

Sedan kom pandemin och verksamheten avstannade, men i mars 2022 satte föreningen igång igen. Det var de som skötte bemanningen och aktiviteterna när Nyhetsbyrån Järva hade tält på Järvaveckan 2022. Och det är föreningen som kallar till redaktionsråd någon gång per år.

Annons:
Annons:

Föreningens medlemmar är alla som gillar tidningen, läser tidningen och skriver i tidningen om de vill. Verksamheten blir vad medlemmarna gör den till, men tanken är att på olika sätt stärka Nyhetsbyrån Järva.

Imorgon, onsdag den 26 april, är det möte på redaktionen klockan 18.00. Alla tidningen vänner är välkomna. Mejla redaktionen@nyhetsbyranjarva.se och tala om om du kommer.

Alla som
Print Friendly, PDF & Email