Fastighetsbolaget Victoriahem  satsar på nya väktare i samarbete med säkerhetsföretaget CSG för att öka tryggheten för sina hyresgäster.
– Från och med 1 februari kan hyresgästerna ringa dygnet runt och få hjälp med allt från störningsärenden till trasiga huvudsäkringar, säger Daniel Mattsson på Victoriahem.

Dygnet runt alla årets dagar kommer hyresgästerna i Tensta, Rinkeby och Husby att kunna få hjälp av specialutbildade väktare. Dessa kommer att ägna sig åt bevakning,  trygghetsjour och fastighetsjour utanför den ordinarie servicepersonalens arbetstid.

Annons:

De som ska arbeta i områdena hade redan en väktarutbildning. För att anpassas till den nya rollen, har de fått gå kurser i konflikthantering och medling. De är också utbildade till jourtekniker, och ska kunna fixa till exempel trasiga lås och andra mindre fel i fastigheterna.

De blir lätta att känna igen med jackor och bilar märkta med Victoriahems och CSGs loggor 

Ambitionen är att förbättra tillgänglighet, service och den upplevda tryggheten för hyresgästerna.
 – I uppdraget ligger att de ska röra sig i området till fots, men de har bil så att de snabbt kan förflytta sig då det behövs. De blir lätta att känna igen med jackor och bilar märkta med Victoriahems och CSGs loggor, säger Daniel.

Annika Skarf

Kort om Victoriahem

I början av 2022 förenades Victoria Park och Hembla under det gemensamma varumärket Victoriahem. Tillsammans har de 38 000 familjers hem i 30 kommuner.
 

 

 

Print Friendly, PDF & Email