barnarm med plåster från vaccination

Från och med den 1 november gäller nya rekommendationer för vaccination mot covid-19. Folkhälsomyndigheten har gjort bedömningen att friska barn inte längre behöver ta vaccinet.

Risken för att barn mellan 12 och 17 år ska bli allvarligt sjuka av coronaviruset bedöms som så pass låg att den allmänna rekommendationen att vaccinera sig mot covid-19 upphör efter den 31 oktober för barn som är friska i grunden. Barn som befinner sig i riskgrupp på grund av nedsatt immunförsvar eller särskild känslighet för luftvägsinfektioner rekommenderas fortsatt att vaccinera sig.

Rekommendationen för vuxna är att ta tre doser

Annons:

– Sammantaget ser vi att vårdbehovet till följd av covid-19 har varit lågt bland barn och unga under pandemin, och dessutom minskat sedan virusvarianten omikron började sprida sig. I den här fasen av pandemin ser vi inte att det finns ett fortsatt behov av vaccination i den här gruppen. Därför tar vi bort rekommendationen om allmän vaccination mot covid-19 för åldrarna 12 till och med 17 år, säger Sören Andersson, enhetschef på Folkhälsomyndigheten i ett uttalande.

Rekommendationen för vuxna över 18 år, som inte tillhör någon riskgrupp, är att ta tre doser av vaccinet för att ha ett grundskydd mot covid-19. För äldre och vuxna i riskgrupp rekommenderas ytterligare påfyllnadsdoser.

Print Friendly, PDF & Email