Asylsökande i Stockholm får inte längre bosätta sig var som helst. Om de hittar boende i Rinkeby, eller i vissa delar av Husby, Tensta och Skärholmen förlorar de sina bidrag. Det har majoriteten i Stockholms stad beslutat.

Lagen om eget boende, EBO-lagen, infördes 1994 av den dåvarande borgerliga regeringen. Den innebar att asylsökande har kunnat välja bort Migrationsverkets anläggningsboenden och istället ordna sitt boende på egen hand, till exempel hos vänner eller släkt, utan att förlora sitt statliga ekonomiska stöd.

Den nya EBO-lagen innebär att asylsökanden som bosätter sig i dessa områden förlorar sin ersättning. Reglerna infördes 1 januari och börjar gälla från den 1 juli 2020.

Annons:
Annons:

– Vi kommer att noga följa utvecklingen för att se om detta ger avsedda effekter i Stockholm, sade Anna König Jerlmyr (M) i ett pressmeddelande.

Print Friendly, PDF & Email