Kim Lagerquist, nuvarande avdelningschef för förskolan i Rinkeby-Kista, får gå. Det blev klart när arbetsgivarens nya förslag till förvaltningsledning och organisation presenterades idag.

På torsdagsmorgonen hade de anställda i de båda förvaltningarna ett gemensamt möte där de fick information om hur den nya organisationen kommer att se ut när Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta slås samman den 1 juli 2023.

Victoria Callenmark hade möte i förvaltningshuset i Kista och Spånga-Tenstas anställda var med digitalt.

Annons:

Så här blir det:

Avdelningen för förskolan – ansvarig chef blir Jessika von Malmborg, som är den nuvarande avdelningschefen i Spånga-Tensta.

Individ- och familjeomsorgen kommer i fortsättningen ledas av avdelningschefen i Spånga-Tensta, Abdi- Nur Mohamed Isse.

Ny avdelningschef för äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri är Ingrid Brännström, nuvarande avdelningschef i Rinkeby-Kista.

Ekonomichefen i Spånga-Tensta Sara Hallström fortsätter som chef i den nya organisationen.

Adrian Göransson, chef för avdelningen Stadsutveckling, medborgarservice och fritid i Rinkeby-Kista, får fortsätta som chef efter den 1 juli.

Jonas Eliasson, tidigare chef för Medborgarservice och kansli i Spånga-Tensta, blir avdelningschef för administration och stab i den sammanslagna organisationen.

Stadsdelsdirektör i Rinkeby-Kista, Toni Mellblom, kommer att ta över som direktör i Hässelby-Vällingby.

Förhandling och beslut genomförs centralt i mitten av februari.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Print Friendly, PDF & Email