Nu är det möjligt att gå på stadsdelsnämndernas möten igen. På torsdag den 21 oktober har stadsdelsnämnden i Rinkeby-Kista sitt sammanträde i Rinkebyskolan. För första gången på länge kan medborgarna närvara under mötet och ställa frågor till politiker och tjänstemän.

En punkt på dagordningen är en uppföljning av samverkan med föreningar genom idéburet offentligt partnerskap (IOP) 1 januari – 30 juni 2021. 

Här finns kallelsen och hela dagordningen till mötet i Rinkeby-Kista.

Annons:

Den öppna frågestunden pågår mellan klockan 18.00 – 18.45. När frågestunden är avslutad kommer sammanträdet att även sändas live. 

Här är länken till sammanträdet

Print Friendly, PDF & Email