Den senaste tiden har debattörer på högerkanten blivit allt tydligare i sin marknadsföring av idéer som är hämtade från fascismens spelbok, skriver Anders Cardell i en debattartikel.

”Polisen vågar inte ta till det enda som dessa kretsar förstår – våld, våld till dess att man dominerar den andre”. ”Svensk polis är ett skämt – gängen är inte ett dugg rädda”, skriver en skribent på en av de större mediasajterna på yttersta högerkanten.

Denna typ av utspel är extremt allvarliga och viktiga att hantera av två orsaker, den ena är att de bygger på en illusion om att ökad våldsanvändning kan ha en positiv effekt på kriminalitet, den andra är att det är ett steg mot en allmän legitimering av repressiva åtgärder mot andra grupper i samhället.

Annons:

Iden om att kriminella ska utsättas för våld och förnedring har paralleller till övergrepp i den kriminella världen

Forskningen är enig om att en ökad våldsanvändning av företrädare för rättsvårdande myndigheter, bidrar till konsekvenser som är direkt kontraproduktiva. Människor som lever i en tillvaro som är fylld med våld och upprepade hot mot liv och hälsa, kommer knappast skrämmas eller påverkas i positiv riktning genom en ökad aggression från polisen. Effekten blir istället den motsatta, ett ökat hat, förakt och önskan om hämnd, vilket sedan riskerar att drabba andra i samhället. 

Iden om att kriminella ska utsättas för våld och förnedring har flera paralleller till övergrepp i den kriminella världen. Tanken på att rättsvårdande myndigheter ska ägna sig åt förnedringsvåld, bör därför varje människa vid sina sinnens fulla bruk förstå, är helt fel. Samtidigt finns det risk för att denna typ av uppfattningar kan få fäste bland vissa delar av befolkningen.

Det finns en utbredd brist på förståelse av vad som skapat den våldsutveckling som skett bland unga kriminella. Den bristande förståelsen i kombination med desinformation kring fenomenets orsaker av krafter på högerkanten, kan leda till att vissa närmar sig denna typ av tankegångar. Här har forskare och andra med kompetens kring dessa frågor ett avgörande ansvar, men en del av ansvaret ligger också hos etablerade medier.

Polisen har misslyckats att förhindra den våldsutveckling som ägt rum bland unga med en kriminell livsstil

Flera etablerade medier har tidigare svikit befolkningen när det gällt rapportering av viktiga samhällsfrågor. Det är gynnsamt att producera material som innehåller mystik, skrämmer eller skapar andra starka känslomässiga reaktioner, på bekostnad av berättelser som bidrar till ökad kunskap och förståelse.

Polis och andra myndigheter har misslyckats att förhindra den våldsutveckling som ägt rum i nära anslutning till den expanderande handeln med droger, bland unga med en kriminell livsstil. Dessa verksamheter har därför en stor utmaning framför sig. Det är helt avgörande att analyserna om vilka insatser som är lämpliga bygger på vetenskap och validerad kunskap. Låt oss slippa vetenskapsfientliga utspel från killgissare på högerkanten. Förnedringsvåld kommer aldrig ha en plats i ett samtal som handlar om utveckla och förbättra polisens arbete.

Vill man läsa mer om hur svensk polis kan utvecklas, rekommenderar jag Stefan Holgerssons rapporter.

Anders Cardell

Print Friendly, PDF & Email