Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Hård kritik riktas mot Spånga-Tenstas styrande, både stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen, när det gäller arbetet med den Sociala insatsgruppen SIG. I ett brev från före detta deltagare i SIG, och deras anhöriga, skriver de att förtroendet och tilliten till förvaltningen har raserats. ”Ni motarbetar oss” skriver de i brevet, ”NI VILL INTE VÅRT BÄSTA”.

Sociala insatsgruppen är ett samarbete mellan flera olika myndigheter, i syfte att hjälpa unga vuxna att lämna en kriminell livsstil. Arbetet i Järva har pågått sedan januari 2013 och har varit framgångsrikt. Brevet, som är undertecknat av 66 personer, är ett förtvivlat rop på hjälp. ”Vi har alla skött oss, vi har hållit Tensta lugnt i 4 år ”, skriver de i brevet. Men nu tycker de att förvaltningen ”har ändrat allt som funkat”. De påpekar att flera av dem har fått ordning på sina liv och lämnat den brottsliga banan bakom sig. ”Vi har ändrat oss, vissa har fått en bostad, de flesta har fått ett riktigt jobb och börjat komma in i arbetslivet och börjat betala skatt, vissa är igång med försörjningsstöd/Coachning medan andra har börjat utbilda sig.”

Men verksamheten i SIG har genomgått en del förändringar den senaste tiden. Reglerna för inskrivning har ändrats och numera får ingen spontant komma dit eller vistas i lokalerna, utan att boka tid för möte först. Dessutom har Ali Abdukadir, chefen för SIG, inte varit i tjänst sedan december. (Läs i länken) Ytterligare två medarbetare arbetar inte längre kvar. Undertecknarna av brevet undrar vad som har hänt med dem. ”Vi hade förtroende för dem.”

Annons:

Det känns som om det är vi mot er

Brevet är skickat till ordföranden i stadsdelsnämnden, Sus Andersson, MP, stadsdelsdirektören Per Kjellander, och ansvariga chefer, Abdi-Nur Isse och Clarisa Eliasson. Men även till den lokala polischefen i Järva, Niclas Andersson.

”Sociala insatsgruppen har hjälpt oss att få tillbaka vår livsglöd”, skriver de, ”men nu har ni RASERAT ALLT.” Undertecknarna av brevet tycker att Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning motarbetar dem. ”Det känns som om det är vi mot er i den här stadsdelsförvaltningen”.

Abdi-Nur Isse är avdelningschef i Spånga-Tensta och den som har ansvar för SIG.
– Ingen har fått sparken, säger han. De som slutat är antingen sjukskrivna eller har sagt upp sig själva. Det är tråkigt när två slutar samtidigt, men så är det. Det gäller att rekrytera ny personal och hålla en hög nivå på verksamheten.
Men det verkar som om verksamheten ändrat karaktär, och blivit mer stelbent och byråkratisk? För att få träffa en lots måste man numera boka tid?
– Nej, det har bara varit så under sommaren, när vi rekryterat ny personal ska allt återgå till det vanliga.
Hur känns det att förvaltningen möts med en sådan misstro?
– Ja, det är verkligen tråkigt. Det ska vara en verksamhet där alla känner sig välkomna. Men vi ska skapa strukturer, så att SIG blir ett ställe man går till för att få hjälp. Inte en fritidsgård där man sitter och hänger.

Stadsdelsdirektör Per Kjellander svarar i ett brev att han av sekretesskäl inte offentligt kan diskutera enskilda anställda. ”Sociala insatsgruppens verksamhet är viktig men är i behov av utveckling”, skriver Per Kjellander. Han meddelar att efter sommaren ska fler anställas, SIG ska få förbättrade lokaler och ”en tydligare inriktning för verksamheten”.

Ordföranden i nämnden, Sus Andersson, MP, har inte kunnat nås för en kommentar.

Kerstin Gustafsson Figueroa

 

Print Friendly, PDF & Email