Första veckan i juli ska den nya parkeringen till Järvabadet vara klar. Den kommer att rymma cirka 140 bilar och är placerad i utkanten av Igelbäckens kulturreservat. Målet med parkeringen är att minska biltrafiken till Eggeby gård och stoppa onödig trafik inom reservatet. 

Järvabadet stod klart 2020 men ingen anslutande parkering anlades. Under badsäsongerna 2021 och 2022 byggdes därför tillfälliga parkeringsplatser, men som visade sig inte räcka till. Konsekvenserna blev spontanparkeringar av motorfordon inom kulturreservatet och Eggeby gårds parkering ockuperades av badets gäster. 

Anledningen till att det har dröjt med en permanent parkering är svårigheter att hitta en plats med så liten påverkan som möjligt på reservatet. Men inför denna säsong har trafikkontoret, tillsammans med miljöförvaltningen, Stadsmuseet och stadsbyggnadskontoret lyckats hitta en lämplig plats längs med E18, precis vid gränsen av kulturreservatet. 

Annons:

Projektet ligger i linje med stadens satsning Fokus Järva och kommer också att innebära återplantering av träd som kompensation för den mark som tagits i anspråk. Exakt var träden ska placeras kommer att beslutas i samråd med berörda förvaltningar. Ambitionen är att parkeringen ska passa in med omgivningen och kommer att bestå av grus och omges med trästockar. 

Av säkerhetsskäl kommer parkeringen att vara avgiftsbelagd. Fördelen med parkeringar där det kostar att ställa sitt fordon är att de bevakas regelbundet. Av den anledningen anser inte trafikkontoret att tryggheten kommer påverkas negativt av parkeringen. Dessutom menar trafikkontoret att Järvabadet i huvudsak har öppet under dagtid och även evenemang äger oftast rum på dagen. Avgiften kommer däremot att vara lägre än den vid Eggeby gård. Detta för att gästerna ska hålla sig till den tilltänkta och nya parkeringen. 

Sophie Öhrlund

Källa: Trafikkontoret

Print Friendly, PDF & Email
Annons: