En äldre kvinna och en yngre sitter tillsammans framför en laptop
Nema Problema

Nema Problema är en ideell organisation som verkar för att stärka integrationen i Sverige. De arbetar med mentorprogram, där en person som är ny i Sverige matchas ihop med en etablerad mentor som har liknande yrkes- och utbildningsbakgrund.

Mentorprogrammet syftar till att hjälpa den som är ny i Sverige att ta steg mot den svenska arbetsmarknaden. Sedan 2016 har organisationen haft sin verksamhet igång. Adept är en person som vill lära sig något, som en elev.

Verksamheten riktar sig till personer som bor i Stockholms län, alltså har boende i Järvaområdet möjlighet att delta.

Annons:

Nytt program börjar i februari

– Alla personer i Järvaområdet som är intresserade av att få en yrkesmentor eller vara mentorer är varmt välkomna att anmäla sig till vårt mentorprogram, säger Anna Winehav som är programansvarig på Nema Problema. Nytt program börjar i februari så det är hög tid att ansöka om du vill vara med.

Varje mentor och adept träffas under åtta månader och har som mål att adepten ska ta steg mot arbetsmarknaden. Det anordnas kunskapshöjande aktiviteter och nätverksträffar. Personalen på Nema Problema finns hela tiden tillgänglig för råd och stöd.

Under 2021 var det 638 personer som deltog i mentorsprogrammet och hittills under 2022 är det över 500 deltagare.

Vill du få en mentor som hjälper dig in på arbetsmarknaden eller vill du bli mentor och hjälpa någon? Villkoren för detta och anmälan hittar du här.

Monica Jansson

Print Friendly, PDF & Email