Sedan förra året har iordningställandet av Södra Stadsparken i Rinkeby pågått. Eller rättare sagt – bygget påbörjades. Material kom på plats och vissa förändringar gjordes. Sedan har ingenting hänt på flera månader.

Enligt uppsatta skyltar ska arbetet vara slutfört hösten 2022. Just nu används parken endast av fåglar och råttor eftersom alla möjligheter att sitta är omöjliga på grund av att bänkarna är placerade inom burar.

Växter som ställts dit är förstörda

Annons:

Heljä Järvinen som bor i närheten berättar:

– Det började bra och vi såg fram emot det färdiga resultatet. Nu har det inte hänt någonting på flera månader ända tills på Långfredagen, som är en storhelg. Då var det arbetare där och fortsatte. Växter som ställts dit är förstörda och det behöver nog köpas nya. Det blir en extra kostnad för Stockholms stad att köpa nya växter.

Nyhetsbyrån Järva har kontaktat Stockholms stad och väntar på svar angående parkens fortsatta upprustning.

Monica Jansson

Print Friendly, PDF & Email