Mötesklubba

Imorgon, torsdag den 24 november, håller stadsdelsnämnderna i både Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta sammanträde. Ena mötet är i Rinkebyskolan och det andra i Spånga Folkan. Båda är öppna för allmänheten.

Rinkeby-Kistas sammanträde börjar 17.30, men sammanträdets öppna del börjar 18.00. På dagordningen finns bland annat ekonomisk rapport för oktober. Hela dagordningen finns här.

Spånga-Tenstas stadsdelsnämnd inleder sitt sammanträde 18.00 med information om resultatet från stadens medborgarundersökning 2022. Därefter kan invånarna ställa frågor till politiker och tjänstemän. Här finns hela dagordningen.

Annons:
Print Friendly, PDF & Email