Dålig belysning är ett återkommande problem i Rinkeby under vinterhalvåret. I en insändare den 20 november riktades kritik mot Familjebostäder för att de inte tar tryggheten på allvar. Nu svarar bostadsbolagets VD.

Familjebostäder är största fastighetsägare i Rinkeby. Vi har varit här i 50 år och vi planerar att vara kvar i 50 år till. Minst. Sedan flera år har vi ett arbete som innebär att vi satsar mer resurser i de bostadsområden där behoven är störst. Rinkeby är ett av dem. Den årliga kundundersökningen visar att trygghetsindex nu är på väg upp. Det är glädjande att se att våra hyresgäster känner en ökad trygghet från föregående år och vi vill fortsätta det här arbetet.

Vi har satsat mer på utemiljöerna, på portar och allmänna utrymmen för att öka tryggheten. Städning utomhus sker fem dagar i veckan och utanför miljöstugorna varje dag året runt. Det är mer än i något annat av våra bostadsområden.

Annons:

Trygga fastigheter är basen i vårt trygghetsarbete. Bra belysning är särskilt viktigt för upplevd trygghet – inte minst på vinterhalvåret. Orsaken till att portbelysningen på ojämna nummer på Svennebygränd i helgen var trasig handlade om en kortslutning i ett cykelrum. Nu lyser lamporna igen.

Jonas Schneider, Familjebostäder 

Print Friendly, PDF & Email
Annons: