Kristdemokraterna och Ebba Busch vill att välfärdssystemet ska bli bättre för alla och tycker att det röda styret har försvagat den svenska välfärden.
– Det finns en nidbild av att vara borgerlig, som vänstern gärna spär på, sade Ebba Busch.

Ebba började sitt tal om sin mormor som fick det svårt efter sin makes bortgång. Hur mormoderns värdighet försvann när kommunen kom över för att hjälpa henne att installera hjälpmedel i hemmet.
– Värdighet är svårt begrepp att sätta ord på, men man ser i en människas ögon när värdigheten tas från henne, sade Ebba Busch.

Det finns en bild av borgerligheten

Ebba drog sedan paralleller till Kristdemokraternas tidigare partiledare Alf Svensson och om den värme som han förespråkade.
– Det finns en bild om borgerligheten som en ”sköt dig själv och skit i andra”- mentalitet. Men för mig som kristdemokrat har borgligheten aldrig handlat om det. För mig har det alltid handlat om andra.

Hon sade att skolan är det som är grunden till att lyckas, och att den svenska skolan är bra och gratis. Ordningen i skolan är problemet, enligt Ebba. Genom fältkontakter som kommer och hämtar barn som inte gått till skolan menade hon att skolkandet kommer minska.

Hon pratade om ’parallellsamhällen’

Hon pratade om ”parallellsamhällen” och menade att polisen nog skulle göra mer om skjutningar förekom i innerstaden. För att komma till rätta med problem med hederskultur vill Kristdemokraterna införa så kallade minoritets-stödjare. – De ska stötta lärare gentemot minoriteter, som står långt ifrån det svenska samhället, som står långt ifrån våra åsikter om hedersförtryck, sade Ebba Busch.

Hon talade även om vårdköerna och bristen på resurser i sjukvården beroende på var man bor i landet, och tycker att regionerna, det som tidigare kallades landstingen, ska avskaffas.

Alla ska kunna ha ’villa, Volvo och villa’

Hon avslutade sitt tal om ekonomi och inflationen som påverkar Sverige, och världen. Hon uppmanade publiken att titta på sin senaste elräkning och jämföra den med från januari. Hon sade att det är på grund av den röda regeringen som inflationen sett ut som den gjort de senaste åren.
– Möjligheten att alla ska kunna ha ”villa, Volvo och villa” och kunna bli medelklass ska finnas för alla, detta genom eget arbete för att nå dit, sade hon.

Hon avslutade med att hon tycker att alla partier ska kunna samarbeta med varandra.
– Tillsammans kan vi göra Sverige till ett möjligheternas land för alla, sade Ebba Busch.

Sarah Lindstrand Mboge

 

Print Friendly, PDF & Email