I ett envist ihållande regn var det Centerns partiledare Annie Lööfs tur att inta den stora scenen på Järvaveckan.
– Härligt att det är så många som trotsar regnet.

Annie Lööf började med att citera en ung tjej, som hade sagt att ”det är viktigt att våga”. Hon hade, enligt Annie Lööf, tillsammans med ”flera hundra ungdomar” deltagit i träffar med företagare som anordnats i Rinkeby. Sedan räknade hon upp flera positiva företeelser från Järva; engagemanget på Knutby bollplan, Enbacksskolans duktiga bibliotekarie med ett bibliotek i världsklass. Och så en hyllning till Järvaveckans grundare, Ahmed Abdirahman.

– Nu står vi här igen, i ännu en upplaga av Järvaveckan, tack vare en man som trodde att vi tillsammans kan ta oss framåt. Om någon tvivlade på de goda krafterna i Sverige, se er omkring här. Det är vårt Sverige. När vi kan ta till vara alla människors kraft, då lyckas vi.

Annons:

Allt fantastiskt skyms bakom våldsstatistik och blåsljus

Annie Lööf målade sedan upp en helt annan bild och konstaterade att ”allt fantastiskt skyms bakom våldsstatistik och blåsljus”.
– Vecka ut och vecka in slås människors trygghet sönder av våldet, när knarkkurirer och gäng sätter skräck i hela områden.

Och så var det dags för att kommentera händelserna under påsken.
– När gatstenar haglar i våldsamma upplopp är det inte bara oacceptabelt, utan ett direkt hot mot vårt öppna samhälle. Det finns inget annat sätt att sätta stopp för detta än att samarbeta.

Hon konstaterade att Centern har samarbetat med (nästan) alla, med Alliansen och även med Socialdemokraterna i och med Januariavtalet.
– Vi har funnits med i varje samtal och varje förhandling. Vi har suttit kvar när andra har gått. Men vi har misslyckats, vi har inte lyckats slå sönder strukturerna för gängen. Tillsammans bär vi det ansvaret.

Gör det lätt och tryggt att leva för hederliga människor 

Lööf krävde fler poliser, skärpta straff, stärkt vittnesskydd och att ”gängledarna ska bort från gator och torg”. Sedan följde en uppmaning, som kanske öppnar för att en samlingsregering kan bli verklighet efter valet.

– Jag tycker att regeringen omedelbart ska kalla till sig alla partier för att hitta lösningen och ta det ansvar som folket förväntar sig av oss. Gör det lätt och tryggt att leva för hederliga människor och till ett helvete för de kriminella.

Anniel Lööf avslutade sitt tal med att räkna upp en rad förslag, som ska ”få fler i arbete”. Särskilt riktade hon in sig på utlandsfödda kvinnor, som ska ”få ta del av välfärden”. Ett förslag innebar att de inte ska behöva gymnasiekompetens, utan ska ”lära sig språket på jobbet”.

Vi behöver förstärka välfärden med fler händer

– De kan bli serviceassistenter inom vård och omsorg, människor utan formell utbildning som kan avlasta med enkla uppgifter och successivt lära sig mer. Vi behöver förstärka välfärden med fler händer.

Avslutningsvis handlade det om hedersproblematiken.
– De tillåts inte bada, eller cykla, får inte bestämma sin egen framtid. Barn och unga blir bortförda på uppfostrar resor, blir könsstympade. I Rädda Barnens rapport kan man läsa sida upp och sida ner om kontrollen, om det fysiska och psykiska våldet som finns.

Annie Lööf återknöt till sin inledning, att det handlar om ”att våga”.
– Det handlar om att våga tro på människors förmåga, se deras styrkor, ge dem tilliten, våga ställa tydliga krav, att följa alla de lagar och regler som finns i vårt samhälle och sätta hårt mot hårt mot dem som inte gör det.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Annie Lööf introducerades av Patrick Amofah.
Print Friendly, PDF & Email
Annons: