”Att använda våld är något vi lär oss. Det betyder att det också går att lära sig att inte vara våldsam” Så stod det på affischen bakom Ditte Westin, som är avdelningschef på Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Hon ledde mötet när stadsdelsförvaltningen ordnade en medborgardialog i Tensta centrum om hur man ska stoppa våldet.

Tensta centrum var det näst sista stoppet i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltningens satsning för att kunna motarbeta våldet i förorten. Ditte Westin sade att de vill bryta ner arbetet i olika delar av stadsdelen, för problemen ser lite olika ut på olika håll. Medborgarna som deltog i medborgardialogen var indelade i olika grupper, där var allt från poliser till aktivister i området. Alla fick en karta där de skulle ringa in just var i Tensta de kände sig otrygga.

Vid ett bord påpekade de medverkande att upplägget var problematiskt, de menade att problemet beror inte på var man bor, utan på andra faktorer. De tyckte att man ska satsa på mer på skolorna än vad man faktiskt gör, låga betyg och dålig närvaro är en viktig orsak till att unga hänger i centrum. Flera av medborgarna menade att det inte killarna som gör centrum otryggt, utan att det är polisen som bidrar till otryggheten.

Annons:
Annons:

En som var med på mötet var Fatima Mohamed, 38, som bor i Tensta. Hon tyckte att det var en ensidig dialog. Hon fick inte möjlighet att ställa frågor utan hänvisades istället till att skriva ned förslag till stadsdelen.
– Det har vi gjort så många gånger och det har inte hjälpt innan.
Fatima Mohamed kände sig besviken och kände  att ingen egentligen lyssnade på dem som samlats.
– Jag tror inte att det kan ske en förbättring genom dessa dialoger om man ger order. Det blir mer som att det är vi och dom och det känns inte som att det är en demokrati. Det finns en mur mellan folket och tjänstemännen i stadsdelen. Vad är lösningen? Varför sviker ni de unga i stadsdelen? Är det så svårt att förstå vilken hjälp de behöver? Ni verkar ha en annan agenda än befolkningen, det brinner och ni släcker inte branden.

Text och bild: Awo-Nada Yussuf och Zamzam Bouraleh
Print Friendly, PDF & Email