I år hölls Nobelfirandet i Rinkeby bibliotek, tyvärr utan pristagaren Abdulrazak Gurnah och utan det sedvanliga luciatåget. Men eleverna har arbetat hela hösten med hans författarskap och presenterade olika delar av årets nobelhäfte som kommer att skickas till pristagaren Abdulrazak Gurnah. 

Arbetet som eleverna gjort med Nobel innehöll både skrifter, illustrationer och studiebesök. Assad och Samin är två av eleverna i årskurs 9 på Enbacksskolan i Tensta som arbetat med litteraturpristagaren Abdulrazak Gurnahs verk och Alfred Nobel under höstterminen. 

– Arbetet har varit intressant och roligt. Det är ett arbete som man inte gör så ofta och då blir det extra roligt. Det är jättetråkigt att vi i år i och med pandemin inte får möjlighet att träffa pristagaren, sade Assad. 

Annons:

Böckerna av Abdulrazak Gurnah har väckt många tankar hos eleverna

– Jag tycker också att arbetet har varit roligt och intressant. Nobelpriset går ju till en person som gjort mänskligheten stor nytta. Det hade varit jättekul att få träffa honom, sade Samin.  

Böckerna av Abdulrazak Gurnah har väckt många tankar hos eleverna och de lyfter många viktiga ämnen och frågor som är aktuella i dagens samhälle. 
– Hans arbete fick mig att inse att man kan förändra synen på mänskligheten genom litteratur, sade Assad. 

Gunilla Lundgren som arrangerat Nobelfirande i över 30 år tycker att det är lika kul varje år. 
– Jag blir glad eftersom det händer ofta att folk kommer fram och berättar att de varit med i arbetet som små och att det fortfarande sitter kvar någonstans inom dem, sade Gunilla.

Han beskriver vårt vardagliga liv utan pekpinnar och anklagelser

Hon sade att årets pristagare är en författare som tar upp svåra frågor i dagens samhälle som kolonialism och rasism.
– Han beskriver vårt vardagliga liv utan pekpinnar och anklagelser. Han gör det med värdighet.

Ioannis Orfanidis från klass 5B i Knutbyskolan var också på plats och läste upp en dikt tillsammans med två klasskamrater. Dikten har eleverna skrivit tillsammans i klassen och den handlar om Rinkeby. 

– Vi fick en ovanlig uppgift av Gunilla där vi skulle skriva något på en minut. Vi skulle skriva vad vi tänkte om Rinkeby och sedan slogs det vi alla skrivit ihop till en dikt, sade han. 

Det blev årets Rinkeby–dikt och den finns med i årets Nobelhäfte. På hemsidan nobelirinkeby.se finns ett arkiv med alla häften genom åren som man kan bläddra i digitalt. 

Stina Lindgren

 

Print Friendly, PDF & Email
Annons: