Garderobeni förskolan, kläderna hänger på sina krokar.

Bara under det senaste året har Skolinspektionen stängt 12 religiösa friskolor. Dan Eliasson och hans kollega Peter Hamnebo på Kaiser advokatbyrå i Göteborg har anlitats för att företräda flera av de här skolorna, och även Saimagårdens förskola i Akalla.
– Det är en märklig upplevelse att företräda några som inte har några vänner någonstans.

Samtliga skolor som har stängts är muslimska skolor, och de har stängts av ekonomiska skäl eller för att Säpo slagit larm om att elever riskerar att radikaliseras. När det gäller Framstegsskolan, som driver förskolan Saimagården i Akalla och en grundskola i Rågsved, började processen strax före påsk.
– Vi hörde att materialet innehöll Säpos yttrande och vi tänkte att det här måste vara allvarligt.

De hävdade att de som myndighet måste lita på Säpo

Annons:

Materialet från Skolinspektionen kom på onsdagen före påsk och skolan skulle svara senast tisdagen efter påskhelgen. Om inte yttrandet kom i tid skulle de gå till beslut ändå.
– Man ska ha åtminstone fem arbetsdagar på sig. Skolinspektionen svarade att de hade missat att det vara röda dagar under påsken. Men vi fick förlängd tid och svarade fyra dagar senare.

Det dröjde till 5 maj innan beslutet kom.
– De beaktade inte vårt svar, utan hävdade att de som myndighet måste lita på Säpo.

Advokaterna började kontrollera påståendena som låg till grund för beslutet. Ett påstående var att en skola tvingade alla sina elever att gå till fredagsbön.
– Det visade sig inte stämma, eller ens vara möjligt. Hälften av lärarna var inte muslimer, fredagsbönen var helt frivillig. Rummet för bön skulle inte kunna ta alla elever även om det hade varit fallet.

När varenda grej var fel, började vi kolla vad Säpo sade också

När en sådan sak, som var lätt att kontrollera, inte stämde, började de kolla alla andra påståenden.
 – När varenda grej var fel, började vi kolla vad Säpo sade också. Säpo påstår att personer kring skolans ledning tillhör det muslimska brödraskapet och att de strävar efter att bygga ett parallellsamhälle. De skriver också att muslimska brödraskapet sedan 2018 inte längre är terrorklassat. Men det muslimska brödraskapet har aldrig varit terrorklassat i väst, säger Dan Eliasson.

Skolinspektionen skriver att rektorn på ena skolan håller kontakt med en person dömd för terrorfinansiering. Det visade sig bygga på att rektorns telefonnummer hittats i den dömdes mobil, antagligen på grund av att dennes barn gått på en skola där rektorn arbetat fem år tidigare. Säpos yttrande säger inte heller att de haft kontakt eller pratat med varandra.
– Det är skrämmande att en svensk myndighet kan rikta så allvarliga anklagelser mot en ostraffad och välutbildad yrkesperson, enbart på ett så lövtunt underlag.

Dan Eliasson säger att idag verkar alla överens om att de muslimska skolorna är segregerande, men att den forskning som finns visar att inte en enda av IS-fararna har gått i de här skolorna.
 – Ingen av de kartläggningar som gjorts kring våldsbejakande extremism eller gängkriminalitet har hittat elever som gått på muslimska friskolor. Vad gäller Saimagården finns inte heller något vetenskapligt stöd för att förskolebarn skulle vara mål för radikalisering, och det påstår inte heller Säpo.

Det är fel att ge väl fungerande skolor skulden för misslyckad integration

– De har drivit skolorna i över 20 år, och om det är så att de har en hemlig agenda, hur kan de vara så dåliga på radikalisering? Den kommunala skolan verkar vara mycket bättre på att radikalisera unga i så fall.

Han menar att det är fel att ge väl fungerande och etablerade skolor skulden för misslyckad integration.
 – Efter allt vi gått igenom och granskat i de här processerna verkar dessa skolor tvärtom vara en unik väg ut ur utanförskap. De uppföljningar som gjorts visar att eleverna pluggar vidare eller arbetar idag.

Förra fredagen fick de svar från Skolinspektionen om det som skrivits i överklagandet.
– Vi krävde att de ska bevisa vilka källor de har, att Säpos källor är hemliga håller inte. De hänvisade i sitt svar till det som de tidigare sagt, inga nya uppgifter alls. Det tog dem flera veckor att få iväg det svaret.

Ärendet kommer upp i Förvaltningsrätten när som helst 

Ärendet som rör stiftelsens grundskola i Rågsved, som indirekt även berör Saimagården, kommer upp i Förvaltningsrätten när som helst. 
 – Vi litar på att domstolarna kommer göra riktiga bedömningar i de här målen och kommer undanröja både Skolinspektionens och Utbildningsförvaltningen i Stockholms beslut. Det är beklämmande att inga politiska röster hörs från de etablerade partierna. Till grund för besluten ligger lösa kopplingar, över tio år gamla citat och påståenden om en hemlig agenda kopplad till externa personer och tidigare styrelser. Man behöver inte försvara dessa eller hålla med för att värna rättssäkerheten, att myndigheter ska arbeta objektivt utan fördomar och att varje förening och individ ska behandlas lika inför lagen.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Läs artikeln om förskolan Saimagården i Akalla, som Säpo vill stänga.

Print Friendly, PDF & Email