Journalisten och författaren Mikael Nyberg var i Husby igår kväll och talade om hur systemet med rättslösa migrantarbetare har vuxit fram.
– Arbetskraften är välkommen, men inte människorna.

Social center har varje tisdag öppet i Folkets Husby, där migrantarbetare och andra får råd och stöd på flera sätt. Den här kvällen var Mikael Nyberg inbjuden och han höll ett föredrag om apartheid light, den nya ”svenska modellen”. Han är frilansjournalist, bland annat i Aftonbladet, var redaktör för tidskriften i Clarté i många år och har skrivit flera böcker.

Han började med att berätta om en film han sett som blixtbelyste hur världen ser ut idag.
– I Ghanas huvudstad Accra tog plötligt tomaterna slut på marknaden. Anledningen var att massor med burktomater hade importerats och tomatodlarna var tvungna att sluta odla tomater.

Annons:
Annons:

Överskott av arbetskraft i ena änden och efterfrågan i den andra

Det var ett skäl till att många unga blev utan arbete och tog sig till Europa. En del av dem som överlevt resan genom öknen och över Medelhavet kom till Italien och där fick de säsongsarbete och plockade tomater åt italienska tomatodlare.
– Så har det sett ut sedan begynnelsen – överskott av arbetskraft i ena änden och efterfrågan i den andra.

Frågan är om det gäller fortfarande? Eller kommer AI ta över nu? Mikael Nyberg konstaterade att näringslivets ekonom Stefan Fölster 2014 förutspådde, att inom 20 år kommer hälften av alla jobb ersättas av datorer.
– Nu har det gått tio år och prognosen har inte slagit in.

Numera finns det robotdammsugare, men antalet städare ökar

Numera finns det robotdammsugare, men antalet städare ökar. Fler och fler arbetar i de jobb som Fölster trodde skulle försvinna. Mikael Nyberg konstaterade att Fölster hade fel.
– Han hade ingen koll, inte på siffrorna och inte heller visste han hur arbetet utförs på golvet.

Byggbranschen förutspåddes också automatiseras, men fram till förra året var det en våldsam explosion av byggjobbare.
– Inom byggbranschen har tre företag, Skanska, Peab och NCC, en monopolställning idag. De kan de lägga beslag på de bästa byggkontrakten, men arbetet utförs av underentreprenörer i led på led.

Längst ner finns skumraskföretagen, kriminella, skattefuskare som utnyttjar arbetskraften hårt.
– Längst upp samlas vinsterna. De kan investera i ny teknik, men varför ska de göra det? När snabba cash finns att hämta hos de hårt exploaterade migrantarbetarna.

Enligt Mikael Nyberg har storföretagen och EU sedan länge bedrivit en politik som lett till en ökad privatisering av offentligt finansierad verksamhet, som skola, vård och omsorg.
– Det har lett till en kraftig förslumning av den skattefinansierade vården. Kvinnor går ner i arbetstid för att gratis ta hand om gamla och sjuka. Det finns gräddfiler för dem som har pengar; privata sjukförsäkringar som ger förtur till vård och med rutavdrag kan de köpa tjänster i hemmen.

Söder om Medelhavet finns gott om arbetskraft

Företagen och makten i många länder klagar på att det råder brist på arbetskraft, eftersom befolkningen blir allt äldre. Men söder om Medelhavet finns gott om arbetskraft.

– Gary Becker, den amerikanske ekonomen som fick nobelpriset 1992, uppmanade staterna att välja utbildade invandrare och begränsa antalet flyktingar som sökte asyl.

De flyktingar som ändå kom skulle man tillåta stanna, men inte ge några rättigheter.
– Det är det marknadsmässigt optimala – arbetskraft, men inte medborgare.

Arbetare som förlorar jobbet riskerar utvisning

Mikael Nyberg konstaterade att det är åsikter som vi ser förverkligas här i landet.
– Flyktingar och anhöriga ska motas bort, och det är inte bara Tidöpartierna som tycker så, utan även socialdemokraterna. Det ska bli en närvaro på nåder, permanenta uppehållstillstånd ska bort och de som finns kan dras tillbaka.

Samtidigt kommer nya hinder, svenskt medborgarskap kan bara sökas efter åtta år, och då krävs hederlig vandel och egen försörjning.
– Då gäller det att ligga lågt och hålla sig väl med chefen. Arbetare som förlorar jobbet riskerar utvisning.

Det var en mörk, men välbekant, bild av vårt samhälle som han målade upp.
– Vi lever idag i en borgerlig reaktion efter 100 år av framsteg. Springpojkarna och daglönarna är tillbaka, åttatimmarsdagen är upplöst och de stora inkomstklyftorna är tillbaka.

Det starkaste vi har är solidariteten

Mikael Nyberg konstaterade att vi har mycket att lära av folkrörelsernas arbete historiskt, som ledde till de framsteg som numera håller på att lösas upp.
– Många tror, både till höger och vänster, att man först ska klättra upp till toppen för att kunna förändra samhället. Men makten att förändra finns på marken.

När hans föreläsning var slut blev det diskussion. Flera hade egna erfarenheter av stress och hopplösa arbetsförhållanden. Mikael Nyberg hade inga enkla svar eller lösningar, men sade:
– Det starkaste vi har är solidariteten, och den växer ur kollektiva erfarenheter av motstånd.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Print Friendly, PDF & Email