Bildmontage: Nyhetsbyrån Järva. Miljöbild: Alexander Assal.

Tre lokala S-företrädare ger sig in i debatten om varför de – till skillnad från vad M skrev nyligen i DN – anser att Fokus Järva är en nödvändig satsning för att betala av stadens skuld till området.

Det har snart gått ett år sedan det stod klart att Stockholm stad flyttar perspektivet till Fokus Järva. Som politiskt aktiva måste vi våga vara ärliga och erkänna att Stockholm har skuld till Järva som ett eftersatt område. Det är därför oerhört provocerande att Moderaterna inte anser att skulden till oss Järvabor ska betalas tillbaka utan anser att det är för stort fokus på Järva.

När Moderaterna försöker måla upp hela Stockholm som ett utsatt område är inte bara argumentationen svag utan även väldigt missvisande. Under förra mandatperioden gjorde Moderaterna en stor satsning för 1,3 miljarder kronor som beskrevs som en investering i en mötesplats för alla stockholmare, nämligen renoveringen av Östermalmshallen. Att samtidigt sälja ut Tensta Gymnasium och Träff verkar inte uppfattas som att göra sig av med en mötesplats för alla stockholmare och visar tydligt på Moderaternas prioritering – att kunna sälja hummer är viktigare än mötesplatser för medborgare och föreningslivet.

Annons:

Om M på allvar vill stärka Stockholm borde de lära av det socialdemokratiska styret

Det är anmärkningsvärt att Moderaterna nu kastar sten i glashus och påstår att det socialdemokratiska styret inte ser till hela stadens bästa. Det är på grund av att Stockholm under Moderaternas ledning försummat Järva som vi behöver kompensera flera år av att vara eftersatta. Vi Socialdemokrater ser till helheten, hela staden ska leva och utvecklas, genom Fokus Järva ser vi till att Stockholm särskilt går in och lyfter området. Politik är att vilja, vi Socialdemokrater vill och det märks inte bara i fina ord utan även i handling. Om Moderaterna på allvar vill stärka Stockholm borde de lära av det socialdemokratiska styret och det framgångsrika arbetet som Fokus Järva leder till.

På ett år har vi:
– Sänkt priset på fem simskolor runtom i ytterstaden
– Sett till att alla som sökt kommunala sommarjobb i Järva erbjudits ett feriejobb
– Påbörjat byggandet av Tenstaterassen
– Beslutat att världens högsta träbyggnad ska byggas i Kista och att det ska även vara allmänheten till gagn.

Och mycket mer.

S kommer outtröttligt fortsätta arbetet med att se till att Stockholm betalar tillbaka sin skuld till Järva

Vi socialdemokrater kommer outtröttligt fortsätta arbetet med att se till att Stockholm betalar tillbaka sin skuld till Järva, det gör vi genom att fortsätta få fler i jobb eller studier, minska trångboddheten och ha örat mot marken och blicken framåt. För att Fokus Järva ska fortsätta vara en framgång behöver vi se till att det är människors egna problem som blir lösta, exempelvis den nya Boulebanan i Akalla som kommer från ett medborgarförslag.

Om Moderaterna vill se en annan sida av Stockholm är ni varmt välkomna till Järva, vi tar gärna med er på en promenad för att visa områdets styrkor: natur, matupplevelser och fantastiska människor.

Nimo Salah, ordförande Järva S-kvinnor
Carolina Sinisalo, S-ledamot i Kommunfullmäktige, Järvabo
David Persson, styrelseledamot Tensta-Hjulsta S-förening

Print Friendly, PDF & Email