Polisbilar parkerade med fronten mot varandra i gatumiljö

Rasmus Paludan har ansökt om tillstånd för att bränna koranen på två ställen på lördag. Först i Husby centrum och sedan söder om stan, i Hallunda.
– Inget beslut är fattat ännu, svarar talespersonen på polisens mediecenter.

I sin ansökan skriver Rasmus Paludan att han vill anordna ett valmöte för Stram Kurs Sverige. ”Vi blir 2-10 personer. Megafon, tändare, böcker.” Ansökan gäller möte på Edvard Griegsgången 22, kl. 17.30-18.30. Och på Borgvägen 1, i Hallunda, Norsborg, 19.30-20.30.

Om han kommer att få tillstånd är inte klart ännu, och polisen kan inte ge några besked när beslutet fattas. Men Förvaltningsrätten ansåg att det var fel av polisen att neka Paludan tillstånd att hålla sitt möte i Borås den 29 april.

Annons:

”De omständigheter som Polismyndigheten har anfört för dess beslut är visserligen allvarliga, men utgör enligt förvaltningsrätten inte sådana exceptionella förhållanden som innebär att det förelåg skäl för att helt vägra det sökta tillståndet på denna grund”, skrev rätten i ett pressmeddelande.

Polisen har rätt att ändra platsen

Men när det gällde polisens avslag till möten i Hjällbo och Angered i Göteborg, gav domstolen polisen rätt. Polisens avslag motiverades då med att de båda platserna som Paludan ansökt om var olämpliga, vilket förvaltningsrätten inte ifrågasatte.

– Han bör beviljas tillstånd på sina ansökningar. Men polisen har rätt att ändra platsen, sade Helena von Braun, lagman vid förvaltningsrätten i Göteborg till lokaltidningen TTELA.

Paludan nekades också tillstånd att demonstrera på 1 maj i Stockholm. Den gången avslog polisen ansökan ”med hänsyn till ordning och säkerhet vid den allmänna sammankomsten.”

Beslutet om hur det blir i Husby och Hallunda fattas av rättsavdelningen hos polisen i region Stockholm. 

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email