Vi som arbetar med Nyhetsbyrån Järva kommer att vara på plats under hela Järvaveckan. Vi har ett eget tält i närheten av stora scenen och mitt emot de politiska partiernas tält.

Under förra årets Järvavecka hade Nyhetsbyrån Järva precis publicerat sina första artiklar. Ett år och drygt 400 artiklar senare har vi etablerat oss som en lokal webbtidning i Järva. Mer än 30 personer har medverkat som lokala reportrar och skribenter.

Ett år och drygt 400 artiklar senare har vi etablerat oss som en lokal webbtidning i Järva

Annons:
Annons:

En kurs i lokaljournalistik genomfördes hösten 2018 i samarbete med ABF i Järva. När kursen var avslutad fortsatte flertalet av kursdeltagarna i ett redaktionsråd. Redaktionsrådet träffas regelbundet för att gemensamt diskutera vad som Nyhetsbyrån Järva bör skriva om. 

I höst kommer vi hålla en ny grundkurs i journalistik på Kista folkhögskola

I höst kommer vi hålla en ny grundkurs i journalistik, denna gång i samarbete med Kista folkhögskola. Kursen pågår under hela höstterminen och studietakten är på halvfart, en kväll i veckan. 

Nyhetsbyrån Järva sökte mediestöd för vår verksamhet hos Myndigheten för press, radio och tv. Vi uppfyllde nio av de tio krav som ställdes, men inte kravet på textmängd. Vi har producerat för lite text, helt enkelt. Nya företag får söka undantag för en del krav, men tydligen inte det som gäller textmängden. Så Nyhetsbyrån Järva fick inga pengar från det nya stödet för lokal journalistik, men vi fortsätter att arbeta vidare.

Nyhetsbyrån Järva fick inga pengar, men vi fortsätter 

Inom kort kommer vi även att börja rapportera om internationella frågor. Vi kommer att publicera intressanta artiklar främst från Blank Spot Project under rubriken Världen. Vi är en lokaltidning, men världen finns i Järva och därför är vi övertygade om att intresset för internationella frågor är stort.

Vilken betydelse har den lokala journalistiken? Vi håller ett seminarium lördagen den 15 juni, kl.15.30-16.30, i tält nr 8. Kom och lyssna, fråga och diskutera. 

Under alla Järvaveckans dagar finns vi i ett eget tält, på kartan J02. Kom och träffa oss! 

Kerstin Gustafsson Figueroa
Spånga IP när Järvaveckan 2018 var över. Bild: Ilke Öztenar
Print Friendly, PDF & Email