flygbild över Husby
Foto: Alexander Assal

Det rödgröna styret i Stockholm har nu påbörjat Fokus Järva – ett samlat och långsiktigt arbete för Järvas utveckling. Vi ska kraftsamla hela staden i detta arbete, men det förutsätter att vi har en stark stadsdelsförvaltning i Järva som har förmåga att agera.

I en debattartikel är Jan Jönsson (L) kritisk mot att vi vill lägga samman stadsdelsförvaltningarna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta. Det är ingen nyhet att Liberalerna är motståndare till att skapa en starkare stadsdel i Järva. Men det är ytterst oansvarigt att använda den senaste tidens tragiska skjutningar och sprängningar som argument för stoppa denna förändring.

Syftet med att lägga samman förvaltningarna är att stärka samarbetet mellan staden, andra myndigheter och civilsamhället. Erfarenheterna från tidigare sammanläggningar kommer vi naturligtvis ta med oss i detta arbete. 

Annons:

Vi möjliggör ett starkare samarbete med polisen

Medborgarnas tillgång till service ska öka. Vi ska se till att resurserna går till verksamheter och personal. Och vi ska ha en gemensam väg framåt i det brottsförebyggande arbetet. Polisen har själva önskat att stadsdelarna i Järva bättre matchar deras organisation. Nu möter vi upp det och möjliggör ett starkare samarbete med polisen, men även med föreningarna i området. Som en gemensam stadsdelsförvaltning blir Järva större och starkare – och järvaborna får en samlad röst.

Den senaste tidens våldsdåd i Stockholm är ett bevis på att samhället behöver göra mer och göra det tidigare. Vi måste samarbeta och komma framåt. Kommuner och regering måste kraftsamla tillsammans. I Stockholm genomför vi i det rödgröna styret en ordentlig satsning på det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Från och med i år får stadsdelarna 131 miljoner kronor mer, jämfört med den budget som gällde när Jan Jönsson var med och styrde staden. 

Men det vilar också ett stort ansvar på den regering som Liberalerna är en del av. Pengarna som regeringen tillför till kommunerna är långt från tillräckliga, poliserna måste bli fler och bristen på akuta platser hos Statens institutionsstyrelse är mycket allvarlig. Här måste regeringen agera.

Alexander Ojanne (S), social- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad
Anders Österberg (S), biträdande finansborgarråd i Stockholms stad

Print Friendly, PDF & Email