Fatuma Abdullahi Mohamed

En dag inne på Medborgarkontoret i Tensta såg Fatuma Abdullahi Mohamed en lapp på väggen som informerade om Brottsofferjouren.
 – Jag blev intresserad och kontaktade dem.

Det var så hennes engagemang började.
– Jag träffar ständigt en massa människor som ställer frågor om olika myndigheter. Eftersom jag talar svenska vänder de sig till mig. Jag behövde lära mig mer.

Först fick hon gå en av Brottsofferjourens egna kurser på ABF inne på Sveavägen i city.
– Vi fick lyssna till flera föreläsningar från olika myndigheter; som polisen, socialtjänsten, Brottsoffermyndigheten. Vi studerade de lagar och regler som gäller.

Annons:
Annons:

Sedan september förra året går nu Fatuma Abdullahi Mohamed en kväll i veckan till Brottsofferjourens lokal i Spånga församling.
– Under några timmar kontaktar jag personer som på olika sätt har utsatts för brott. Det kan handla om bedrägerier av olika slag, eller om de har haft inbrott och blivit bestulna. Jag lotsar dem rätt bland myndigheter och organisationer.

Just nu söker jouren fler volontärer

Just nu söker jouren fler volontärer inför vårens utbildning, framförallt personer som har språkkunskaper utöver svenska och engelska. Uppdraget som volontär hos jouren är meriterande i många arbeten.

Fatuma Abdullahi Mohamed är den enda i Västerorts brottsofferjour som talar somaliska, så hon brukar ta de fall där det behövs.
– Det skulle behövas fler frivilliga som talar flera språk, som arabiska, somaliska och tigrinja.

All kontakt med jouren är helt kostnadsfri, och den som söker stöd kan vara anonym. Alla som är verksamma i jourerna har avgett tystnadslöfte. Brottet behöver inte vara polisanmält och det kan ha hänt när eller var som helst.

Arbetet är helt ideellt, ingen ersättning utgår. Men Fatuma Abdullahi Mohamed tycker ändå att hon har tid över för Brottsofferjouren.
– Vet du, det finns studier som visar att de som arbetar som volontärer både lever längre och mår bättre. Alla mår bra av att hjälpa till.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Brottsofferjouren i Västerort är en ideell organisation som erbjuder stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Det stöd som erbjuds är.
stödsamtal, via telefon eller vid personliga möten
information om rättsprocessen
information om möjligheterna till ekonomisk ersättning, samt praktisk hjälp med ansökan
stöd i samband med polisanmälan, förhör och rättegång

 Under 2019 hade Brottsofferjouren kontakt med över 1500 brottsutsatta, varav 446 personer från områdena Rinkeby – Kista och Spånga – Tensta.

Läs mer här.

Print Friendly, PDF & Email