Sheyma Isse är född och uppväxt i Rinkeby. Hon har mycket på gång, sysslar med film, bild, och skriver dikter. Till hösten ska hon plugga. Hennes viktigaste frågor rör skolan och fritiden, och hon vill förändra bilden av de unga från Järva.

Om jag vore statsminister…

– Då skulle jag fokusera på att bekämpa segregationen. Det finns vetenskapliga perspektiv på områden som lever i fattigdom och utanförskap. Vissa orter har extra resurser, men har ändå inte kommit någon vart. Hur kan vi få det att fungera på de platserna? Hur kan unga få extra stöd i skolan eller på fritiden? Hur kan lärare och annan personal få det som krävs? Och varför ska utbildningsplatser enbart ligga i innerstaden?

Vilka är de viktigaste frågorna i världen?

Annons:

– Idag lever cirka nio procent av världens befolkning, 690 miljoner människor, i extrem fattigdom och det är många. Det behövs enormt mycket stöd och ekonomisk kraft från alla. Krigen gör det ännu mer komplicerat att lösa situationen, det handlar om makt.

Vilka är de viktigaste frågorna i Sverige?

– Vård, utbildning och ett hållbart samhälle. Det behövs mer pengar till löner och bättre omständigheter för dem som jobbar inom vårdyrken. Mer resurser måste satsas på mental hälsa. Skolorna behöver fler kuratorer och få stöd från exempelvis ungdomsmottagningar. Unga behöver tidiga skyddsfaktorer så att de klarar sina liv till fullo. Miljöfrågorna får inte glömmas, de större företagen måste minska och begränsa utsläppen. 

Vilka är de viktigaste frågorna i orten, Rinkeby?

– Minska segregationen och få tillgängliga utbildningar. Unga och barn behöver känna sig omhändertagna och känna att skolan är en trygg plats att vara på. Man ska kunna komma som man är. Jag har alltid känt att jag har blivit behandlad på ett annorlunda sätt så fort de vet att jag kommer ifrån Rinkeby. De blir chockade och säger ”det skulle man inte tro”, som om de har fördomar och en stereotypisk bild på hur man ska vara. Det känns som man möts av något slags förakt bara för att man är från orten. 

– Vi skulle även behöva göra studiebesök i andra gymnasieskolor. Det skulle behövas föreläsare som journalister och andra yrken som kommer och berättar om sina jobb. Varför kan inte Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning ordna något för unga vuxna och inte bara för målgruppen 16-19 år. Vad ska de andra göra? Lite som ett jobbtorg där man kan vara aktiv, ses regelbundet och få en aktiv fritid, även för de äldre.

Krista Sirviö

Inför valet i höst intervjuar Nyhetsbyrån Järva en rad Järvabor om vilka frågor de anser vara viktigast.

Print Friendly, PDF & Email