skolgård med klätterställningar
Jag läste om problemen i Hjulstaskolan som ni skrivit om och hur föräldrar, och även lärare, kämpar för en bättre skola, men att de möter motstånd på grund av en problematisk ledning. Därför vill jag uppmärksamma er på en liknande problematik på Knutbyskolan och Kvarnbyskolan i Rinkeby (även Rinkebyskolan).
 

I Kvarnbyskolan var vi flera föräldrar som våren 2019 gick ut i tidningen Mitti efter en minst sagt olämplig omröstning i klassen. Klassen hade länge haft problem med lärarbyten och brist på studiero Detta ledde till ett flertal möten med lärare och ledning, som inte ledde till förändring.

Det hela slutade med att 20-25 elever bytte skola

Även vi, men tyvärr var vi en mindre grupp föräldrar, var uppe på Utbildningsförvaltningen i möte med rektor och ansvarig för rektorsområdet Happy Hilmarsdottir. Men detta möte gav inget som helst resultat.

Annons:

Det hela slutade med att ca 20-25 elever, både från klassen, men även syskon, bytte skola. Även flera lärare slutade. Kanske skulle man granska den här Happy Hilmarsdottirs jobb då hon är ansvarig för skolorna här ute?

Det är viktigt att lyfta problematiken, som finns i flera av skolorna här. Kvarnbyskolan har fortfarande stora problem och föräldrar kämpar varje dag där för studiero, behöriga lärare, svensktalande lärare och att elever i behov av stöd ska få det. Hjulsta Grundskola är inget enskilt fall.

”Visionen om en skola gör skillnad”
 
Print Friendly, PDF & Email