Med hänvisning till de anställdas arbetsmiljö stängs toaletten i stallet på 4H-gården i Akalla By. Problemen har påtalats i flera år till ansvariga på trafikkontoret i Stockholms stad utan att något har hänt. 

Akalla by är ett omtyckt och välbesökt utflyktsområde med en enda betaltoalett för allmänheten. När det kommer besök av skolor och förskolor, stora barngrupper, så räcker det inte med en betaltoalett. Därför har toaletten i stallet också använts, men nu är det slut med det. 

Styrelsen i Akalla 4H-klubb skriver att ”nu måste något göras åt toalettkaoset i Akalla by!” Situationen är ohållbar för alla besökare, både boende i området och föreningarna som verkar i Akalla By. Resultatet är arga besökare och nedsmutsad natur. 

Annons:

Stockholm läns 4H, arbetsgivare åt de lokala 4H-föreningarna, har beslutat att agera för att förbättra arbetsmiljön för sina anställda i Akalla. Som ett resultat av den senaste inspektionen av arbetsmiljön beslutade Stockholm läns 4H att stänga den toalett som finns i stallet i Akalla by för allmänheten. Beslutet trädde i kraft redan den 1 oktober.

’Skogen och grönytor används för att uträtta behov, det ligger toapapper och avföring fullt synligt’

Kaisa Karlsson, verksamhetschef för Stockholm läns 4H, skriver i ett pressmeddelande:

”Det finns endast en toalett (i ladugården) som används av alla besökare, lägerbarn, medlemmar, personal och ledare. Samtidigt fungerar den som omklädningsrum och torkutrymme för tvätt.
Situationen har förvärrats under de senaste åren och toalettsituationen är något som återkommande tagits upp som ett stort problem i våra arbetsmilöronder.
Tyvärr finns ett hygienproblem i hela området kring just toalettbesök. Vi har noterat att skogen och grönytor i närområdet används för att uträtta behov, det ligger toapapper och avföring fullt synligt. Därför har Akalla (som enda 4H-gård i länet) inte aktiviteter med medlemmarna på de närliggande naturytorna. Alla aktiviteter hålls på gården.”

Nyhetsbyrån Järva har kontaktat Trafikkontoret i Stockholm stad utan att ha fått något svar.

Kerstin Gustafsson Figueroa

 

 

 
Print Friendly, PDF & Email
Annons: