DYAMO demokratiserar vägen till framgång, säger Hiba Adem och Safae Berrahmoune. DYAMO är en digital plattform som vann andra plats i idétävlingen För-orten.

Ingenjörsstudenterna Hiba Adem 24 år från Tensta och Safae Berrahmoune 24 år från Solna, är barndomsvänner från grundskolan i Hjulsta. De kom på andra plats i kategorin För-samhället i idétävlingen För-orten. DYAMO är idén de tävlade med, en digital plattform som erbjuder användaren en skräddarsydd planering och en digital mentor. Tjänsten är främst riktad till studenter.

– Målet med DYAMO är att bana vägen mot framgång för studenter genom att hjälpa dem planera sin vardag och uppnå sina mål. Att hålla sig motiverade som ett resultat av planeringen och med hjälp av mentorskap. 

Annons:

– Vår vision är att DYAMO ska finnas digitalt i varje elevs ficka. Varje elev ska ha tillgång till digitalt mentorskap och få stöd längs vägen mot framgång. Med DYAMO ute i marknaden ser vi en minskad uppgivenhet och en ökad hoppfullhet hos ungdomar i förorten.

Med hjälp av mentorskap har vi sett extremt stora skillnader på elevers prestation, motivation och resultat

Grundarna menar att tjänstens främsta målgrupp är ungdomar i utsatta områden som är i behov av kompetensutveckling, nya perspektiv, bättre självförtroende och personlig utveckling.

– Vi har jobbat som läxhjälpare i förorten ett tag, och insett att mentorskap är av ytterst stor betydelse. Många elever har gett upp sina studier, de har tappat hoppet om sig själva och känner att det inte är någon idé att ens försöka lyckas med studierna. Med hjälp av mentorskap har vi sett extremt stora skillnader på elevers prestation, motivation och resultat. 

– DYAMO möjliggör för ungdomar att ha en anpassad mentor i sin ficka, digitalt och lättillgängligt. Av sin mentor får ungdomarna den hjälp och stöd som de behöver för att lyckas nå sina mål. Mentorn ska fungera som ett bollplank, besvara deras frågor och ge motivation. 

De förklarar att mentorn ska alltså hjälpa användaren att hålla sig till sin planering. Hen är en person användaren ska kunna känna igen sig hos. Det är en person som gått samma väg  som användaren vill gå, eller en person som kanske redan nått det målet. Mentorn ska alltså guida användaren genom den vägen.

DYAMO utgår från en helt egen framtagen modell, DYAMO-modellen:

D – Dela (dela med dig av erfarenheter och lärdomar till andra)

Y – Yttra (yttra dig om dina tankar och idéer för dig själv och för andra)

A – Agera (agera, utan handling kommer du ingenvart. Agera för att attrahera möjligheter)

M – Motivera (motivera andra och dig själv. Sök inspiration och inspirera andra)

O – Organisera (var organiserad och planera rätt)

Ungdomar i utsatta områden riskerar att få sämre betyg

Hiba Adem och Safae Berrahmoune menar att DYAMO demokratiserar vägen till framgång. Grundarna har ett målgruppsperspektiv som de använder sig av för att skapa förändring. De menar att de har en fördel i att uppnå detta, då bägge två är uppvuxna i utsatta områden med liknande svårigheter och begränsningar.

– Vi arbetar ju med ungdomar i förorten och har därför förståelse för vilka resurser som behövs för att dessa ungdomar ska lyckas. Vilka mentorer och verktyg som behövs, och hur vi ska nå ut till dessa ungdomar. 

– Vi löser ett samhällsproblem eftersom vi erbjuder en tjänst som banar vägen för ungdomar att nå framgång. Ungdomar i utsatta områden riskerar att få sämre betyg, tappa hoppet om sig själva och sin framtid. Det gör att kriminaliteten ökar. 

– Eftersom förorten är full av smarta och kompetenta personer som har alla möjliga utbildningar och erfarenheter, vill vi koppla dem samman med ungdomar som behöver vägledning.

Krista Sirviö
Print Friendly, PDF & Email