en gigantisk folkmassa, svartvit bild.

Under 2021 ökade inkomstskillnaderna i Sverige, rapporterar Statistiska centralbyrån, SCB. Inkomsterna har aldrig varit så ojämnt fördelade sedan SCB började göra sina mätningar 1975.

Den ekonomiska standarden för hushållen, som ökat varje år sedan mitten av 1990-talet, fortsatte att öka även 2021. Men inkomstutvecklingen skiljer sig mycket mellan olika grupper.

Den tiondel av befolkningen med högst inkomst har sett sina inkomster öka betydligt mer än övriga befolkningen. Anledningen till att de rika blivit rikare beror på kraftigt ökade kapitalinkomster, som vinster till exempel från försäljning av bostäder och fastigheter och utdelning på aktier, fonder och andra värdepapper.

Annons:

Allra svårast har barn till ensamstående kvinnor

Av alla barn 0–19 år lever nästan var femte, 18 procent, under gränsen för låg ekonomisk standard 2021. Barnfattigdomen har ökat med drygt en procentenhet sedan 2011. Allra svårast har barn till ensamstående kvinnor, nästan hälften, 49 procent, har låg ekonomisk standard.

Nästan var tredje utrikesfödd person, 29 procent, har låg ekonomiskt standard, bland inrikes födda är det 11,4 procent. Andelen bland de utrikesfödda är den lägsta sedan 2013, dock är förändringarna små i båda grupperna under 2010-talet.

Bland utrikes födda barn 0–19 år har drygt 50 procent låg ekonomisk standard 2021, och för inrikes födda barn låg andelen strax över 14 procent.

Källa: SCB

Print Friendly, PDF & Email