Eb ild på nämndmötet tagen från hallen, man kikar liksom in.

Årets första riktiga sammanträde i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd hölls i samlingssalen, som tidigare hörde till servicehuset på Elinsborgsbacken i Tensta. Marschaller och skyltar visade vägen in till mötet.

Stadsdelsnämndens ordförande Rashid Mohamed, V, inledde mötet och hälsade alla välkomna. Sedan redogjorde stadsdelsdirektören Victoria Callenmark för sammanslagningen, som konsekvent kallas ”sammanläggningen” och hur den nya organisationen kommer att se ut. Hon presenterade förslaget till den nya stadsdelens avdelningar och ansvariga chefer. Enda namnet som Nyhetsbyrån Järva missade i en tidigare artikel var chefen för HR-avdelningen, Helen Litzell.

Medborgarkontoren är nyckeln om förvaltningen ska få invånarnas förtroende

Den allmänna frågestunden inleddes av Mohamed Hagi Farah, som sin vana trogen, gav Victoria Callenmark blommor, eftersom det var hennes första dag som tillförordnad direktör även i Rinkeby-Kista. Sedan tog han upp situationen inom förskolan i Rinkeby-Kista, ”det har varit katastrof”, och även problemen på medborgarkontoren.
– Många medarbetare har lämnat och ni måste titta över situationen där, för medborgarkontoren är nyckeln om förvaltningen ska få invånarnas förtroende.

När politiker och tjänstemän talar om sammanslagning, säger de att även Norrmalm och Östermalm ska gå samman. Hagi Farah protesterade mot den liknelsen:
– Men Norrmalm och Östermalm är inga utsatta områden, ni kan inte jämföra dem med Järva. Vi kräver en konsekvensanalys och en medborgardialog innan beslutet fattas, sade han.

Det kan vara så att det arbete som har påbörjats behöver justeras

När det gäller problemen inom förskolan, så sade stadsdelsdirektören att de har tagit del av rapporteringen, och ”hur det kom sig att vi halkade av banan”, sade Victoria Callenmark.
– När vi har fått en tydligare bild ska vi titta på den handlingsplan som har tagits fram, och det ska göras skyndsamt, för vi har ingen tid att förlora. Det kan vara så att det arbete som har påbörjats behöver justeras.

Stadsdelsdirektören lovade att alla berörda; personal, facket och vårdnadshavare ska bjudas in till en öppen dialog om förskolan.
– Vårdnadshavare måste få tillit och förtroende för förskolan. Jag ber att få återkomma och jag vill gärna ha med er som är nyckelpersoner i civilsamhället för att lyckas med det här uppdraget.

Ni får inte uppleva att ni blir lämnade i sticket en gång till

Victoria Callenmark betonade också medborgarkontorens betydelse.
– Medborgarkontorens roll för att tillgängliggöra service, stöd och råd till invånarna är helt avgörande för om sammanläggningen upplevs som positiv. Ni får inte uppleva att ni blir lämnade i sticket en gång till.

Två punkter på dagordning ledde till diskussion under det ordinarie mötet. Först frågan om att tillsätta en andre vice ordförande. Det är en utökning av antalet ledamöter i presidierna, som gäller stadens samtliga stadsdelsnämnder.

Liberalernas Åsa Nilsson Söderström ifrågasatte varför staden satsade på en ändring, som skulle kosta över en miljon kronor. Hon fick stöd av övriga oppositionen och frågan ledde till votering. En omröstning som majoriteten, inte helt oväntat, vann.

Spånga tillhör inte Järva, i så fall borde namnet bli Spånga-Järva

Likaså ledde ärendet om ”sammanläggning” till diskussion. Centern och Liberalerna lade fram egna yrkanden och röstade emot, med stöd av SD. Tydligt blev också att Spångaborna inte vill höra till stadsdel Järva.
– Spånga tillhör inte Järva, i så fall borde namnet bli Spånga-Järva, sade Åsa Nilsson Söderström.

Moderaternas Annika Friberg höll med, och Dennis Wedin, moderaternas oppositionsborgarråd, har skrivit en motion till kommunstyrelsen om att Spånga ska höra till Bromma istället.

Majoritetens förslag röstades igenom.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Victoria Callenmark fick blommor.
Print Friendly, PDF & Email
Annons: