Folkets Hus i Rinkeby har hotats flera gånger under årens lopp. Nu verkar det vara dags igen. Vid årsskiftet upphörde stadsdelens samarbetsavtal med Folkets Hus och inte förrän i mars fattas beslut. Men kommer Folkets Hus i Rinkeby få några pengar?

Folkets Hus i Rinkeby är resultatet av många människors kamp under flera år. Tomas och Inger Beer tillhör dem som var med från början i Rinkebys föreningsliv. De var aktiva i en av de allra första föreningarna, Rinkeby byalag. Redan 1976 byggde byalaget ett symboliskt ”Folkets Hus” för att visa på behovet.

Byalaget bygger ett Folkets Hus i miniatyr,
Bild: Stefan Vertes/Rinkebyarkivet

– Sedan samarbetade vi med en grupp arkitektstudenter från KTH som kom till Rinkeby. De utvecklade idéer om Folkets Hus, flera förskolor, Knutby bollplan och även för Järvafältet. Och de gjorde det tillsammans med de boende och hade många möten i byalagets regi, säger Inger.

Annons:

Det blev ett hus och det var det viktiga

1978 presenterade de blivande arkitekterna ett förslag till ett Folkets Hus i Rinkeby.
– Det blev inte riktigt som de hade ritat, men det blev ett hus och det var det viktiga, säger Inger.

Folkets Husrörelsen hör traditionellt till arbetarrörelsen och byalaget hade till en början invändningar mot det.
– Vi tyckte, att vi skulle ha ett allaktivitetshus, alla skulle rymmas där. Det skulle inte vara politiskt styrt, Folkets Hus var ju sossarna, säger Tomas.

Men motståndet från byalaget lade sig och 1981 bildades Rinkeby Folkets Hus-förening för att driva frågan vidare. 1984 fattades beslut i stadshuset och samma år började bygget. Rinkeby Folkets Hus invigdes 1986.

Bild från bygget av Folkets Hus, arbetarna tar paus inomhus.
Bild: Elly Berg/Rinkebyarkivet

En annan av de personer som har stor del i Rinkebys historia är Björn Gardarsson. Han var föreståndare för Rinkeby Folkets Hus från 1994 till 2011. Idag arbetar han på Folkets Hus och parker. Om motståndet från byalaget, säger han:
– Ja, socialdemokraterna har betytt mycket för föreningen, men under alla år jag arbetade som föreståndare kände jag aldrig att jag hade någon överrock.

Det var en mycket hård strid, rena Golgata-vandringen

”Om Folkets Hus är Rinkebys hjärta, som många påstår, är Björn Gardarsson Folkets Hus själ och ande”, skriver Christos Pappas i sin bok ”Ett Folkets Hus i världens mitt”, som publicerades 2008. Björn var också med under åren runt millenieskiftet då Folkets Hus existens hotades.

– Då utsattes alla verksamheter i huset för en generalattack av den borgerliga majoriteten i stadshuset. Det var en mycket hård strid, rena Golgata-vandringen, men den gången klarade vi det.

Christos Pappas skriver i sin bok om den kampen. Bland andra skrev författaren och journalisten Alexandra Pascalidou en text till husets försvar. Här ett utdrag från den texten ur boken:

”Rör inte mitt Folkets Hus!

Jag har växt upp på Folkets Hus i Rinkeby
Det var mitt andra hem
Ett hem som till skillnad från mitt eget mättade min kunskapshunger
Ett hem som gav mig glädje och inspiration
Ett hem om skapade gemenskap.

På Folkets Hus i Rinkeby dansade jag grekiska folkdanser
läste upp mina dikter
och dansade jazzbalett inför stolta farmor
som satt på första parkett
Jag fick tillgång till svenska tidningar och böcker
Jag fick tillgång till världen under ett och samma tak

(…)

Folkets Hus har varit hotat flera gånger sedan dess

Folkets Hus har varit hotat flera gånger sedan dess. Senast som det fanns långt gångna planer på att sälja huset var under Patrik Derks tid som stadsdelsdirektör, 2015-2017. Då var det Socialdemokraterna som styrde i stadshuset, med stöd av Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ. Den gången räddades Rinkeby Folkets Hus än en gång av lokala föreningars engagemang.

Nu verkar det vara dags igen. Vid årsskiftet upphörde samarbetsavtalet mellan Rinkeby Folkets Hus och stadsdelen. Tomas Beer sitter idag i stadsdelsnämnden som representant för Miljöpartiet. Han tillhör den politiska majoritet som beslutade att IOP-avtalet med Folkets Husby skulle avslutas, och i mars finns han med när beslutet angående IOP-avtalet med Rinkeby Folkets Hus ska fattas.

Rinkeby Folkets Hus ska få sina pengar, det är inget snack om något annat

– Rinkeby Folkets Hus ska få sina pengar, det är inget snack om något annat. Vi ska ha tre olika möten där vi ska diskutera det här. Rinkeby i mitt hjärta, säger Tomas Beer.

Men om partipiskan viner, vad gör du då?

– Jag skiter i det, och det vet de i stadshuset.

I mars fattar Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beslut om Rinkeby Folkets Hus ska få fortsatt IOP-avtal eller inte. Ett beslut som är avgörande för Rinkeby Folkets Hus framtid.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Demonstration för att få ett Folkets Hus i Rinkeby.
Bild: Elly Berg/Rinkebyarkivet
Print Friendly, PDF & Email