Solen sken men det blåste snålt när Husbybor samlades på torget för att protestera mot höga mat- och elpriser och de förväntade kraftiga hyreshöjningarna.
– Det räcker nu! Vi ser kraftiga prishöjningar på allt, men lönerna ligger stilla, sade Shamal Ali från Husby Arbetarcentrum som organiserat protesten.

Husby Arbetarcentrum bjöd på grillkorv och Vänsterpartiet på gulaschsoppa till mötesdeltagare och förbipasserande.
– ICA-handlarnas rekordvinster visar att matpriserna höjts betydligt mer än handlarnas omkostnader, fortsatte Shamal Ali.

Bland övriga talare hördes bland andra Arne Johansson från Norra Järvas Stadsdelsråd, som kommenterade den kommande hyreshöjningen.
– På en hyra på 7000 blir höjningen 630 kronor. Det här är alldeles oacceptabelt. Vi har krävt att Hyresgästföreningen ska svara med ett nollbud. Tyvärr, har Hyresgästföreningen lagt ett motbud på 2,4 procent, det pekar mot en rutten kompromiss.

Annons:

Det här är bara början

Daniel Riazat, riksdagsman från Vänsterpartiet och boende i Kista, påminde i sitt tal om att V tillsammans med hyresgäströrelsen stoppade marknadshyror under senaste mandatperioden.
– Vi måste fortsätta lägga fram förslag om att hyrorna inte ska höjas. Istället måste staten ha en bostadspolitik, något vi har saknat under väldigt många år. Man har överlämnat allting till marknaden och samtidigt har EU ställt krav genom ett antal lagar om att även kommunala bostadsbolag måste ha marknadsmässiga hyror. Det här är något som vi varit ensamma om att ta kampen emot i parlamentet, både på EU-nivå och i riksdagen.

– Det är inte det “fattiga Husby” som demonstrerar idag, utan det “kämpande Husby” och det här är bara början, avslutade Shamal Ali och ledde sedan de församlade i en gående demonstration och ropade “Det räcker nu!”.

Göran Kärrman

Print Friendly, PDF & Email