Tidöavtalet står det att ”Rätten till offentligt finansierad tolk ska begränsas. Utgångspunkten ska vara att den enskilde i första hand ska betala för tolktjänster.” Fatuma Mohamed, folkhälsovetare, funderar på den nya regeringens förslag.

Jag sitter i soffan och tänker på hur Sverige skulle se ut utan tolkar. Tänk dig att du är en läkare eller sjuksköterska och får en patient som du inte kan kommunicera med. Hur skulle du göra?

Resultatet skulle bli att sjuka människor dör utan att få hjälp eller sjuka tvingas leva på gatan. Många barn skulle behöva hjälpa sina föräldrar med tolkning, vilket är jobbigt för barnen och inte etiskt okej. Barnen får alldeles för stort ansvar, kanske missar de skolan och viktiga uppgifter på grund av det.

Jag tänker även på vilken effekt det här förslaget kommer att ha på människor som aldrig lärt sig svenska, utlandsfödda pensionärer till exempel, eller äldre personer som kanske har en diagnos. Hur ska de lära sig ett helt nytt språk?

Därefter skrattade jag åt mig själv, eftersom äldre utlandsfödda personer inte kommer ha någon kännedom om regeringens föreslag. De har ingen koll på svenska nyheter. Och dessutom vill SD att de ska sluta att sända svenska nyheter vissa internationella språk, som arabiska, somaliska och kurdiska. Hur ska det sluta?

Jag tänkte sedan på lagen om rätten till sjukvård på lika villkor

Jag tänkte sedan vidare på lagen om rätten till sjukvård på lika villkor. Hur ska man tillämpa den lagen utan rätten till tolk i sjukvården? Det finns även något som kallas för patientlagen där det står att patienten har rätt till att få information som patienten förstår. Exempelvis har patienten rätt att veta vilken sjukdom den har, hur behandlingen går till, hur medicinen fungerar och vilka biverkningar de får. Om det inte finns tolkar hur ska all denna information nå patienten?

Det finns nationella folkhälsomål och målområden i Sverige. Målområde 8 säger att ”för att åstadkomma en god och jämlik hälsa är det viktigt att vården arbetar för förebyggande och hälsofrämjande behandling som utgår från patientens behov och möjligheten att ge information”. Om patienten inte förstår vad läkaren säger hur ska man då kunna ta emot det erbjudandet? Förbjuder man alla tolkar eller ska tolkar för döva finnas kvar?

Jag fördjupar mig i filosofiska tankar och hamnade i Somalia, som jag besökte senast 2019. träffade jag unga människor som inte hade några tänder. När jag frågade varför svarade de att de inte hade råd att gå till tandläkaren. Jag träffade också människor som led av cancer, men inte hade råd att betala för behandlingen. Jag är så orolig över att mitt fina Sverige ska hamna där.

Fatuma Mohamed

Print Friendly, PDF & Email