HSB svarar på kritiken: Det är olyckligt och något vi beklagar

Artikel/Nyheter

Vi håller helt med om att det dröjde alldeles för länge innan vi undersökte fuktskadan i lägenheten. Förvaltaren missade ärendet i sin mejl. Det är olyckligt och något vi beklagar. När hyresgästen hörde av sig igen i november och påminde tog vi tag i ärendet direkt.

En mindre del av parkettgolvet i sovrummet bröts då upp i syfte att komma åt att göra en fuktmätning. Det konstaterades att det var en fuktskada i sovrummet. På hyresgästens begäran gjordes också en luftmätning. Den visade att det fanns sporer i sovrummet och vardagsrummet.

I svaret från laboratoriet framgick att fuktskadan i sovrummet kan vara orsak till sporerna även i vardagsrummet. Därför behöver skadan i sovrummet åtgärdas först och då behöver hela parketten rivas upp. Så snart vi får tillgång till lägenheten kommer vi att åtgärda fuktskadan och sen ta nya luftprover i såväl sovrum som vardagsrum för att kontrollera om luftproblemet blivit löst. Har det inte blivit löst så behöver vi fortsätta undersöka och åtgärda tills vi får godkända luftprover.

Hyresgästen har påtalat misstänkt svartmögel i kök och badrum och det har vi planerat att kontrollera och åtgärda vid behov så snart vi får tillgång till lägenheten.

Planen har hela tiden varit att åtgärda allt så snart familjen har evakuerats

Gällande att vi inte lämnade ut labbrapporten så brukar vi inte göra det, utan vi lämnar labbrapporter till miljöförvaltningen. Som hyresgäst behöver man då kontakta dem för att ta del av svaret. Orsaken är att labbrapporter är svåra att tyda och på miljöförvaltningen får hyresgästen en kontakt med en kunnig och oberoende part som kan förklara vad resultatet innebär och på så vis undvika feltolkningar.

Gällande att flytta in hos vänner eller släkt så menade inte förvaltaren att uppmana till att flytta in tillsammans med andra, utan att fråga om de hade någon anhörig som kunde låna ut sitt boende, men detta var otydligt formulerat från förvaltarens sida.

En hyresvärd har ingen skyldighet att förse med evakueringslägenhet men vi försöker undersöka olika möjligheter och hjälpa till med en evakueringslägenhet om vi kan, vilket vi sedan kunde och gjorde.

Planen har hela tiden varit att åtgärda allt så snart familjen har evakuerats och vi fått tillgång till lägenheten, men kommunikationen från vår sida kring att vi kommer att åtgärda allt under evakueringen har varit bristfällig.

Vi hoppas kunna lösa det här nu

Vi erbjöd en evakueringslägenhet i februari i år som ligger i samma område och som är större än den ordinarie lägenheten, till samma hyra som den ordinarie. Då lyckades vi inte komma överens om en evakuering där ett skäl som vi förstått det var att vi varit otydliga med att vi tänkte åtgärda allt. Just den lägenheten är inflyttad av en annan hyresgäst nu.

Vi har nyligen erbjudit familjen en annan evakueringslägenhet som också ligger i samma område, som också är större än den ordinarie lägenheten och till samma hyra som den ordinarie. Nu har vi en muntlig överenskommelse om att familjen flyttar in i den i början av april.

Det är synd att det har blivit som det har blivit och vi hoppas kunna lösa det här nu och ser fram emot att komma igång med åtgärderna så lägenheten blir bra för familjen.

Karl-Johan Lindahl
Chef Hyresfastigheter, HSB Stockholm
Print Friendly, PDF & Email