Igår begravdes Sandra Mandell i Husbykyrkan och efteråt hölls en minnesstund i Folkets Husby.
– Hennes kamp för rättvisa får vi fortsätta, sade pastor Anton Thilander i sitt begravningstal.

Bänkarna i Husbykyrkan var fullsatta av alla människor som ville ta avsked av Sandra Mandell. Musiker från Kista församlingen Word of Love sjöng och spelade, och pastor Anton Thilander höll i gudstjänsten. I sitt begravningstal berättade pastorn om Sandras liv och hennes driftighet, engagemang och generositet.
– Hon var en person som syntes och hördes. Hon visste vem hon var och stod för det.

Efter begravningen samlades besökarna i Folkets Husby för en minnesstund. Sandra Mandells syster, Patricia Mandell, hade kommit från USA för att delta. Hon var en av dem som talade i Folkets Husby och hon berättade om deras lyckliga uppväxt.
 – Ni alla kände henne som vuxen, men jag kan berätta om henne som barn och ung.  

Ingen hade så många strängar på sin lyra, som hon

Sandra Mandell föddes 1951 i Norwich, Connecticut, i USA, och växte upp i byn Noank. Hon flyttade till Sverige 1970, där hon gifte sig och blev kvar. Sandra var en aktivist av sällan skådad sort. Flera av talarna återkom till hennes medmänsklighet och kraft. 

 – Hon var en person som är svår att beskriva. Ingen hade så många strängar på sin lyra, som hon. Hon var frikyrkopastor, aktiv socialdemokrat, var med i hyresgästföreningen och satt som ordförande på alla lokala årsmöten i flera olika lokala hyresgästföreningar. Hon var kassör i Norra Järva stadsdelsråd och en drivande kraft i Närverket nej till marknadshyra. Hon var outtröttlig, en klippa i alla sammanhang, sade Arne Johansson, från Norra Järva stadsdelsråd.

Arrangörerna av minnesstunden, en lång rad lokala föreningar, hade förberett mat och dryck för ett 60-tal personer. 

 – Vi är nog dubbelt så många här idag. Men om vi delar brödet, precis som Jesus brukade säga, så räcker det åt alla, sade Arne Johansson. 

Maria Bodin
Kerstin Gustafsson Figueroa

 

Print Friendly, PDF & Email