Flera Järvaprofiler har gått Höj Rösten Politikerskola, bland annat Ahmed Abdirahman som grundat Järvaveckan. Utbildningen ämnar att öka det politiska deltagandet och bredda representationen bland framtidens politiska ledare. 

Höj Rösten Politikerskola är en politiskt obunden politikerutbildning. Initiativet startades 2016 men ligger under Stiftelsen Höj Rösten som grundades 2014. Stiftelsen är ett partipolitiskt obundet medborgarinitiativ som inledningsvis fokuserade på att uppmana fler unga att rösta i EU-valet och i Sveriges riksdagsval.

Politikerskolan är ett långsiktigt syftande projekt för att vitalisera svensk demokrati.

Syftet med politikerskolan är att skapa lärande som ger personer verktyg för att växa till framtidens politiska ledare och omvandla sitt samhällsengagemang till politiskt inflytande. 

Annons:

– Politikerskolan är ett långsiktigt syftande projekt för att vitalisera svensk demokrati. Målet är att öka det politiska deltagandet och bredda representationen bland våra folkvalda så att de bättre ska spegla det svenska samhället, säger rektorn Najma Mohamed.

Deltagarna nomineras eller ansöker själva för att komma med i utbildningen. Flera Järvaprofiler har gått Höj Rösten Politikerskola, bland annat Ahmed Abdirahman som grundat Järvaveckan, konstnären Ailin Moaf Mirlashari, Atusa Rezai som tidigare varit ordförande för Folkets Husby och eldsjälen Tomas Amanuel.

Jag har även fått med mig ett nätverk som stärker mig i flera områden.

Sakariya Hirsi som tillsammans med Josef Farhan är initiativtagare till Kollektiv Sorg, en kampanj som reagerar på dödsskjutningarna och gatuvåldet, tillhör årets deltagare.

– Jag är intresserad av politik och jag har lärt mig ganska mycket om det politiska verktyget på politikerskolan. Jag har även fått med mig ett nätverk som stärker mig på flera områden, säger Sakariya Hirsi.

Ansökningsperioden till nästa utbildningsomgång är öppen till och med den 11 april på Höj Röstens hemsida, men nominera någon kan du göra senast imorgon söndag.

Eleni Terzitane
Foto: Sofia Runarsdotter
Print Friendly, PDF & Email