Ezekiel Ocora vid en borttagen papperskorg
Ezekiel Ocora vid en borttagen papperskorg

Har du undrat var papperskorgarna tagit vägen? I Rinkeby-Kista har stadsdelsförvaltningen tagit bort en stor del av papperskorgarna och kvar finns bara tomma stolpar som vittnar om att där tidigare funnits en.

Anledningen är att stadsdelsförvaltningen vill spara pengar på tömning, renhållning och städning. Samtidigt hoppas de att färre papperskorgar ska leda till mindre nedskräpning.

– Vi har en ganska omfattande problematik med nedskräpning i hela stadsdelen. I Rinkeby är det också mycket vanligt att vi får stora tjuvtippar intill våra papperskorgar där även en hel del hushållssopor läggs, säger Åsa Ljusberg, avdelningschef på Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Det här ställer till det för oss och ger oss problem med skadedjur och ökade kostnader för extra städning.

Det har blivit sämre sedan skötseln privatiserades.

Ezekiel Ocora har bott 20 år i Rinkeby och är besviken på att papperskorgarna är borta.
– Det har blivit sämre sedan skötseln privatiserades. De har tagit bort papperskorgarna här och på gångbanan hela vägen nere mot Bromsten, säger han och pekar. De som är kvar blir snabbt överfulla.

I hela stadsdelsområdet, det vill säga Rinkeby, Kista, Husby, Akalla samt Järvafältet har det funnits ca 550 papperskorgar. Nu har många av de som stått med jämna mellanrum på gång- och cykelbanor plockats bort. Vid korsningar och “mer strategiska platser” har de fått stå kvar och vissa har flyttats.

Nedskräpningen har minskat när papperskorgarna tagits bort

På platser där det ofta blir tjuvtippar har nedskräpningen minskat när papperskorgarna tagits bort, enligt stadsdelsförvaltningen.

– Vår plan är att effektivisera de antal skräpkorgar vi har så att de används på rätt sätt och är placerade där de gör mest nytta. Vi ser över detta i hela stadsdelsområdet. Efter att vi har utvärderat resultatet av flyttningen av papperskorgarna kommer vi även att ta bort stolparna, säger Åsa Ljusberg.

Nu kan du alltså behöva bära ditt skräp en längre sträcka innan du kan lämna det i en papperskorg.

Har du synpunkter eller vill anmäla nedskräpning kan du göra det via stadens e-tjänst eller appen Tyck till: trafik.stockholm/gator-torg/stadning/

Viktor Arnell

Print Friendly, PDF & Email
Annons: