Community integration show är ett samhällsprogram som är nätbaserat och sänds från Husby på somaliska. Programmet belyser olika problem och tar upp ämnen som engagerar människor och öppnar upp för samtal.

Hodan Tosh är frilansande folkbildare och den som driver kanalen.
– Vi publicerar intervjuer, inspirationsprograms, storytelling, debatt och diskussion om kulturkrockar och integration säger Hodan Tosh.

Allt började med en Youtube-kanal som Hodan Tosh startade 2018.
– Jag spelade in några klipp en gång i månaden, där jag gav samhällsinformation till grupper som inte vet så mycket om vilka möjligheter och skyldigheter de har i ett nytt land.

Annons:

Idag sänder hon regelbundet, ungefär 20 minuter i veckan. Hodan Tosh informerar även sina landsmän i ämnen som kan vara förenade med stigma.
– Jag tar bland annat upp neuropsykiatriska funktionshinder, psykisk ohälsa och socialtjänstens insatser kring barn som far illa hemma. Det är viktigt att de förstår att de inte är ensamma om sina problem och att det finns hjälp att få.

Hon betonar vikten av att engagera sig samhället man lever i

Hon brukar ofta betona vikten av att engagera sig samhället man lever i. Behovet av den här informationen visade sig vara stor, och gensvaret särskilt från mammor var stort.
– Därför har jag börjat med att bjuda in gäster som kan dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. På det sättet kan vi förebygga okunskap och stigmatiseringen som finns inom vissa ämnen.

Hodan Tosh brinner för integration och samhällsförändring. Hon är själv aktiv i Somaliland-föreningen och sitter i styrelsen för Somaliska autism och aspergerföreningen.
– Jag vill dela med mig mina erfarenheter och bidra med min kunskap till samhället. Att kunna dela med sig av det man kan och hjälpa en annan person att bli bättre, starkare och friskare gör mig glad.

Fatuma Abdullahi Mohamed
Print Friendly, PDF & Email
Annons: