Folkhälsomyndighetens nya scenarier tyder på en ökad smittspridning som kan bli omfattande i mitten av januari. Flera tillfälliga åtgärder vidtas nu för att bromsa smittspridningen, och börjar gälla från och med idag 23 december och imorgon 24 december.

Under hösten har Europa drabbats av en omfattande smittspridning av virusvarianten omikron som har visat sig mer smittsam än tidigare varianter, vilket har lett till en alltmer belastad sjukvård

I Sverige har antalet fall också börjat öka, och nu visar de nya scenarierna på en ökande smittspridning under vintern 2022 med en topp i mitten av januari. Under samma period väntas även antalet patienter som vårdas för covid-19 inom både slutenvården och IVA-vården öka.

De nya smittskyddsåtgärderna syftar till att minska antalet kontakter i samhället, särskilt mellan personer som vanligtvis inte brukar träffas. Grunden till dessa är smittspridningens utveckling, belastningen på hälso- och sjukvården och Folkhälsomyndighetens framtagna scenarier.

Detta gäller från och med 23 och 24 december:

 • Alla bör undvika miljöer med trängsel.
 • Alla bör arbeta hemifrån när arbetet så tillåter.
 • För mässor, marknader, handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamheter inomhus ställs krav på tio kvadratmeter per person.
 • Avrådan från cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning. Däremot kan ordinarie aktiviteter med träningar, övningar, matcher, föreställning och tävlingar fortgå.
 • Smittskyddsåtgärder rekommenderas för utbildningar för vuxna, så att trängsel och stora samlingar undviks. Närundervisning är huvudregeln, men för universitet och högskolor kan undervisning på distans användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna.
 • Bara sittande gäster tillåts på serveringsställen inomhus och avstånd mellan olika sällskap krävs.
 • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus tillåts bara sittande deltagare om det är fler än 20 personer, oavsett vaccinationsbevis.
 • Utan vaccinationsbevis ställs även krav på avstånd mellan sällskapen, en maxstorlek på åtta personer inom sällskapen och ett maxantal på 500 gäster eller deltagare.
 • Vid arrangemang på fler än 500 gäster eller deltagare krävs vaccinationsbevis samt avstånd mellan sällskapen och en maxstorlek på åtta personer per sällskap.

Folkhälsomyndigheten hemställer även till regeringen att fatta beslut om följande krav:

 • Maxtak på 50 personer vid uthyrning av platser för privata sammankomster
 • Enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik
 • Krav på negativt pcr-test som är max 48 timmar gammalt för utländska medborgare över 12 år som reser in i Sverige.

Så påverkas jul- och nyårsfirandet

Det blir inget nattklubbsfestande på juldagen och på nyår. Är man dock fullvaccinerad och känner sig frisk kan man fira julen med familj och vänner. Dock ska man vara beredd på att ställa in i det fall man visar symptom på covid-19. 

– Vi behöver göra en kraftansträngning tillsammans, sade statsminister Magdalena Andersson under tisdagens pressträff. 

Vaccinationsgraden avgörande 

Hur vaccinationsgraden i Sverige utvecklas blir avgörande för utvecklingen av smittspridningen av omikron. Fram till den 17 december hade drygt 80 procent av befolkningen från tolv år fått minst två vaccindoser mot covid-19, vilket minskar risken för allvarlig sjukdom och död. Men skyddet avtar med tiden, särskilt hos äldre, och därför rekommenderas sedan slutet av september en tredje dos, det vill säga en påfyllnadsdos.

– Det allra viktigaste är att vaccinationerna i befolkningen ökar. Alla behöver också stanna hemma vid symtom för att inte sprida smittan vidare, och testa sig för att möjliggöra smittspårning och att bryta smittkedjor, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Print Friendly, PDF & Email