Vad gör Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning när stadens centrala nämnder får för sig att ”bygga en idrottsanläggning” i norra Spångadalen, mellan Tensta och Rinkeby, utan att undersöka behovet eller fråga invånarna som använder fältet? Jo, förvaltningen är supersnabb med att ta bort sina tre grillplatser för familjer och föreningar som vill njuta av sommaren utomhus!

Man undrar om den lokala förvaltningen försvarar invånarnas intressen mot planer som förstör ett storslaget och populärt parkrum? 

Nej, inte alls. Redan innan första samrådet var avslutat juni 2021. Det har nu blivit två sommarsäsonger utan grillar och soptunnor i norra Spångadalen. Många vill grilla ändå och gör det i gräset. Sopor sprids när papperskorgarna vid gångvägen inte räcker till.

Varför kan stadsdelsförvaltningen inte lämna korrekt information?

Varför kunde man inte vänta tills idrottsplatsbygget kommer igång? OM det kommer igång. Närboende kämpar för att bevara det öppna fältet.

Och ytterligare en fråga som också har med demokrati att göra: 

Varför kan stadsdelsförvaltningen inte lämna korrekt information?

1 oktober 2021 – Jag till stadsdelsförvaltningen:

I början av sommaren togs grillarna bort i Spångadalen, och de har inte ersatts med nya. Vad är orsaken, och hur ser planen ut för framtiden? Spångadalen är ju en mycket populär mötesplats sommartid för picknick och grillning.

26 oktober 2021 – Stadsdelsförvaltningen till mig:

Grillarna skulle bara ersättas inte utebli, vi befarar nu att de kan ha blivit stulna. Vår entreprenör kommer att undersöka saken. Vi har grillar som väntar på att andra projekt ska färdigställas så de bör kunna komma ut inom kort.

26 oktober 2021 – Jag till stadsdelsförvaltningen:

Tack för svaret. Grillarna har saknats hela sommaren. Flera grannar har pratat om att de är borta och ingen har sett nya monteras. Stölden måste ha skett i samband med leverans. Även om den främsta grillsäsongen är över kommer det att vara uppmuntrande och bli uppskattat när nya grillar kommer.

27 oktober 2021 – Stadsdelsförvaltningen till mig:

Ja vi har tyvärr varit med om grillstölder på andra ställen också så det är inte helt klar.
Men som sagt, vi har några extra så de bör komma ut i början av november, även om det är lite off-season.

19 april 2022 – Jag till stadsdelsförvaltningen:

Här kommer en vänlig påminnelse om grillplatserna i Spångadalen.

27 juni 2022 – Jag till stadsdelsförvaltningen:

Våren 2021 togs fyra grillar bort från norra Spångadalen. Bristen har påpekats flera gånger av närboende och stadsdelsförvaltningen har lovat att återställa grillplatserna. Det har ännu inte skett, vilket är dålig service samt orsakar problem när besökare grillar på marken. Det saknas även soptunnor.

29 juni 2022 – Stadsdelsförvaltningen till mig:

Tack för ditt meddelande. 
Grillarna togs bort i norra spångadalen eftersom det ska anläggas en större idrottsyta där. De kommer inte att återställas, och jag är ledsen att du har blivit felinformerad.
Läs mer om bygget här https://vaxer.stockholm/projekt/idrottsanlaggning-med-bollplaner/ 

Björn Erdal
Eldskadad gräsplätt i Spånga dalen.
Print Friendly, PDF & Email