På söndagen ordnades Förortsforum i Tensta Träff. Det var tredje gången som Tensta-Hjulstas S-förening bjudit in och advokaten tillika författaren Evin Cetin samt Karin Ahlzén, nytillträdd utvecklingschef på Fokus Järva, stod för varsitt föredrag.

Trots tidig förmiddag hade ett trettiotal personer anslutit för att lyssna till den före detta politikern, advokaten och numera författaren Evin Cetin. Föredraget kom att utgå mycket ifrån hennes erfarenheter som brottmålsadvokat, men också processen med den bok som hon under 1,5 års tid skrev tillsammans med journalisten Jens Liljestrand, Mitt ibland oss (Mondial). Boken handlar om mötet med offer och förövare bakom dödsskjutningar i Sverige och försöker att svara på frågan hur detta kan fortsätta i ett av världens rikaste länder.

Bild på författaren tillika advokaten Evin Cetin som håller föredrag ståendes i en blå blus
Evin Cetin, advokat och författare.

Evin beskriv hur hon efter tio års tid som politiskt aktiv i Södertälje tappat fokus på varför hon engagerat sig från början. Att det hon gjorde ändå inte verkade göra någon skillnad. Hon bestämde sig för att lämna politiken.

Annons:

– Kan vi knäcka gängkriminaliteten utan att knäcka narkotikaomsättningen? Under hela valrörelsen hörde jag inte en journalist ställa den frågan.

Hon vill försöka ändra på narrativet genom att ställa andra frågor. Om ansvar, om vilka de här ”barnsoldaterna” är och hur de hamnat där de är.

– Om vi har en vittnesplikt i samhället – varför har vi ingen vittnesgaranti? sa hon med emfas.

Hon menar att det finns flera brister i vårt samhälle som vi sällan lyfter i debatten. Att exempelvis förfaringssystemen på vissa sätt halkat efter. Vi ser nästan aldrig att de ungas missbruk tas på allvar, innan det är för sent. Vad gör det med deras hälsa, självuppfattning och framtid? Brister finns också rent åtgärdsmässigt, om till exempel en lärare ser att en elev i hens klass langar eller brukar narkotika – hur ska den vuxne kunna anmäla utan att rädas repressalier? Någonstans har det blivit ett systematiskt problem.

På liknande sätt beskriver Evin erfarenheter kring vittnesskydd efter skjutningar, där inte ens ett brottsoffers familj kan garanteras skydd om det vittnar. Det borde vara i allas intresse att säkerställa detta.

bild på svartklädd kvinna, Karin Ahlzén, Fokus Järvas utvecklingschef
Fokus Järvas utvecklingschef Karin Ahlzén.

Efter en gemensam sopplunch i kafeterian fortsatte forumet med den nytillträdde utvecklingschefen Karin Ahlzén från Fokus Järva. Hon berättade att hon i grunden är arkitekt och har erfarenhet från byggnadsutveckling. Tidigare har hon tjänstgjort för Fokus Skärholmen och utgår från stadsledningskontoret i Stockholms stad med att se hur staden kan utvecklas rent fysiskt, med exempelvis bostäder.

Från politiken har Fokus Järva ett bredare uppdrag kring stadsbyggnad och det finns en förväntan på investeringar, bostäder, parker, skola, kultur, förskolor, arbetsmarknadsförvaltning, socialtjänst med mer. 

– Allt det som staden har rådighet över.

Kring den planerade sammanläggningen av Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta känner hon tilltro.

– Jag tänker att det blir en stor och stark stadsdelsförvaltning, säger Karin Ahlzén.

– Vi har dels en politisk styrgrupp där representanter från majoritetsstyret finns med. Akallabon Anders Österberg, S, till exempel. Den kärntruppen av politiker träffar jag regelbundet. Och så finns det en tjänstemannastyrgrupp där ett stort antal av stadens förvaltningsdirektörer ingår. Inte bara från stadsbyggnads- och exploateringskontoren utan även idrottsdirektörer, från kulturhåll med mer.

Generellt beskriver hon sin roll med Fokus Järva som samordnande för fyra områden: bostäder, ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och näringsliv/sysselsättning.

– Min magkänsla säger att en skillnad från arbetet med Fokus Skärholmen är att förtroendet bland medborgarna här är något lägre, men jag försöker att bilda mig en uppfattning om och hur.

Mot slutet av Ahlzéns presentation gavs tid för forumsdeltagarna att ställa frågor. Dessa berörde bland annat medborgardialog (jämfört med efter Järvalyftet 2007), tryggheten i olika centrum och kring hur nybyggnationer ska kunna bidra till en bättre gemenskap. Stor försiktighet och dialog med berörda invånare efterfrågades.

– Vi förstår ju att det inte bara handlar om att ”bygga ihop” till exempel Kista-Husby-Akalla med pågående byggnadsprojekt, så det är jättebra att jag kan lyssna här idag.

En annan fråga som fortsatt verkar angelägen är kring Ica Akallas flytt. Hur är stadens ansvar för tryggheten där?

– Staden har ett socialt ansvar, men tomträtten är ganska stark juridiskt. Planprocessen är sådan att alla som deltar i samrådet har rätt att säga till. Politiken avgörs i stadsbyggnadsnämnden som beslutar om detaljplaner efter att de vägt för- och nackdelar.

David Johansson

Print Friendly, PDF & Email