Smittspridningen av covid-19 är fortsatt mycket hög och fortsätter att öka. Smittspridningen leder till risk för frånvaro av personal, och allvarliga konsekvenser inom samhällsviktig verksamhet. Därför gör Folkhälsomyndigheten ett antal förändringar och undantag när det gäller förhållningsregler.

Tiden för att stanna hemma från arbete och skola när någon är sjuk i hushållet kortas till fem dagar, räknat från det att personen i hushållet fick symtom.

Och följande grupper är undantagna från regeln om att stanna hemma från arbete och skola när någon i hushållet är sjuk:

Annons:
Annons:
  • De som har vaccinerats med påfyllnadsdos, alltså dos tre.
  • Personer som har haft covid-19 någon gångunder de senaste tre månaderna.
  • De som har vissa nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet, men som inte uppfyller något av ovanstående kriterier för undantag. Nyckelfunktioner definieras närmare av MSB. Arbetsgivare informerar de som berörs.

Tiden för hur länge den som har bekräftad covid-19 minst bör stanna hemma kortas till fem dagar. Även i fortsättningen gäller att man ska ha varit återställd inklusive feberfri i 48 timmar.

Myndigheterna uppmanar återigen alla att vaccinera sig

Hushållskontakter som är undantagna från förhållningsregler om att stanna hemma från jobb och skola bör fortsätta att undvika nära kontakter i den mån det är möjligt, och helt undvika nära kontakter utanför arbetet eller skolan. Alla, även de som är undantagna, bör i första hand arbeta hemifrån i den utsträckning som är möjlig.

Myndigheterna uppmanar återigen alla att vaccinera sig.

 – Vaccin skyddar mot allvarlig sjukdom och död. De löper tio gånger större risk att behöva sjukhusvård om du är ovaccinerad, sade Sara Byfors, från Folkhälsomyndigheten vid torsdagens presskonferens.

Vaccinernas effekt mot att bli smittad, och därmed kunna föra smittan vidare, är god efter tre doser.

–Därför är det viktigt att alla som ännu inte vaccinerat sig gör det, och att de som erbjuds en påfyllnadsdos tackar ja till erbjudandet. Efter dos tre finns även ett ökat skydd mot smitta. Därför bidrar också vaccination till minskad smittspridning, sade generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Källa: Folkhälsomyndigheten

Print Friendly, PDF & Email