Folket är enat. Den internationella solidariteten har visat sig stark genom de hundratals protester som har hållits för Chile världen över. Vi står alla enade under ett krav:
Vi kräver att den chilenska regeringen drar tillbaka de militära styrkor som tillsatts på gator och torg med omedelbar verkan.

Vi är döttrar till politiska flyktingar som var tvungna att fly Pinochets regim och den tyranni som han och den chilenska militären utsatte våra föräldrar för. Den brutalitet som visades mot våra föräldrar har satt spår i våra liv, vi är politiskt aktiva för vi vet vad det innebär att få demokratin bortrövad.

Vi är döttrar till politiska flyktingar som var tvungna att fly Pinochets regim

Vi vill aldrig mer se en chilensk regering inskränka de mänskliga rättigheterna och hindra folk att kämpa för ett jämlikt, fredlig och demokratiskt samhälle. Sebastian Piñeras regering har visat att den nuvarande konstitutionen som författades av Pinochets finansminister Guzman är inte demokratisk. Den makt som en president tillåts ha i Chile är oroväckande. Det behöver författas en ny konstitution, en konstitution ”författad i en demokrati.”

Våra föräldrars kamp om ett jämlikt samhälle kunde vi fortsätta här

Tack vare den svenska Solidariteten fick vi möjligheten att komma till Sverige.
Våra föräldrars kamp om ett jämlikt samhälle kunde vi fortsätta här, i en demokrati. Deras drömmar och visioner lever vidare genom oss, det är dags att alla de som är kvar i Chile ska känna samma trygghet. De ska känna att de också kan kräva jämlikhet och frihet utan att mötas av repression och vapen så som Mapuchefolket har fått erfara under 500 år.

Vi åberopar FN:s resolution som antogs i generalförsamlingen 1948 som uttrycker en allmän förklaring om den gemensamma viljan och strävan hos FN:s medlemsstater att arbeta för mänskliga rättigheter, rättvisa och jämställdhet i alla världens länder. Det är dags för Chile att efterleva detta.

Viva Chile, Viva el Pueblo”

Det är det chilenska folkets rätt att demonstrera och kämpa för ett jämlikt och solidariskt samhälle utan repression från den chilenska regeringen.

Den chilenska regeringens agerande har samlat en folkrörelse som över hela världen skanderar: “Viva Chile, Viva el Pueblo”

Döttrar: Andrea Zimmerman Rojas, Lorena Delgado Varas, Galina Monsalves Leal, Paulina Torres Huaiquimi, Jessica Moya, Francisca Infante Catherine Cardenas, Ninel Barrios Carrasco, Erika Murga, Karina Salvo Miranda, Estefania Castellón Egaña, Tania Sarmiento.
Print Friendly, PDF & Email