Entrén till tunnelbanan i Akalla

Boende i Akalla kan vänta sig en hel del störningar från de stora byggprojekten i området framöver. Både Trafikverkets arbete med  Förbifart Stockholm och Region Stockholms förlängning av tunnelbanan från Akalla till Barkarby är i full gång.

Tunnelbanelinjen håller på att förlängas med en ny station i Barkarby och just nu byggs två 600 meter långa spårtunnlar som kommer närmare och närmare Akalla. Tunnlarna sprängs fram i berget, bara fem meter under den helt nybyggda motorvägstunneln för Förbifart Stockholm. Något som kräver särskilda försiktighetsåtgärder.

Arbetet med tunnelbanan sker 20–30 meter under markytan

Annons:

– De som arbetar i Förbifarten påverkas om vi spränger i berget nära dem. Vibrationerna kan få föremål att ramla i marken och det kan vara farligt om någon befinner sig på till exempel en stege och är oförberedd. Så just när vi går som närmast har vi fasta sprängtider och bra kommunikation mellan oss, säger Martin Brantberger som är projekteringsledare för tunnelbanearbetet i ett uttalande på Region Stockholms hemsida.

Arbetet med tunnelbanan sker 20–30 meter under markytan och det är inte möjligt att lägga tunneln djupare ner eftersom den måste kunna ansluta till det befintliga spårnätet i Akalla.

Buller och sprängningar kan förekomma alla vardagar och helgfria lördagar

Både Trafikverket och Region Stockholm räknar med att bli klara med sina tunnelsprängningar under 2021. Tunnelbanan kommer att börja rulla mot Barkarby tidigast år 2026 och Trafikverket uppger för närvarande år 2030 för planerad trafikstart på Förbifarten.

Buller och sprängningar kan förekomma alla vardagar och även helgfria lördagar. Den som vill kan anmäla sig till Region Stockholms och Trafikverkets sms-tjänster och få ett meddelande en stund innan det smäller. Boende som upplever väldigt stora störningar kan ha rätt till evakueringsbostad under en viss tid av arbetet.

Störs du av byggarbetena i Akalla eller har du tankar om något av projekten? Skriv till oss!

Anna Nygård
 
Print Friendly, PDF & Email