Nu har familjerätten i stadsdelarna Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista slagits ihop. Från och med 1 januari i år kan den som bor inom Spånga-Tensta eller Rinkeby-Kista stadsdelsområde vända sig till Familjerätt Nordost.

Det är Spånga-Tenstas enhet för familjehemsvård och familjerätt som slagits ihop med Rinkeby-Kistas, och sedan den 1 januari 2022 har all familjerättslig verksamhet flyttat till förvaltningshuset i Kista.

Till Mitt i säger Abdi-Nur Isse, avdelningschef i Spånga-Tensta, att man tagit beslutet att avveckla familjerätten i stadsdelen eftersom det, trots att verksamheten fysiskt flyttar från stadsdelen, ska göra den mer tillgänglig och effektiv.

Annons:

– Tillgänglighet handlar inte bara om det geografiska, utan också om tillgänglig personal och på så sätt bättre service. Vi tror att det här kommer minska sårbarheten i verksamheten, om någon har blivit sjuk eller varit på semester nu så har det varit svårt för resterande personal att klara av att täcka upp. Nu blir det ett mycket större team med fler kompetenser, säger han.

Vi anser att fördelarna väger över

Familjerätten vänder sig främst till separerade föräldrar som vill gå i frivilliga samarbetssamtal, komma på informationssamtal inför stämning i domstol, skriva avtal om vårdnad, boende eller umgänge. Familjerätten arbetar även med frågor om adoption och fastställer faderskap och föräldraskap. Men Abdi-Nur Isse menar att den typen av verksamhet inte innebär så mycket kontakt med de boende som man kan tro.

– Det är mycket skrivbordsarbete, och inga direkt akuta ärenden på så sätt. Det är klart att de är ute och träffar medborgare också, och det finns nackdelar med att flytta från ett område, men vi anser att fördelarna väger över, säger Abdi-Nur Isse.

Det är inget som händer före valet 2022

Till Nyhetsbyrån Järva säger en tjänsteman vid familjerätten i Rinkeby-Kista att anledningen till att man slagit ihop familjerätten är för att ”skapa en mer ändamålsenlig organisation”. Det har länge ryktats om att stadsdelarna som täcker Järvaområdet ska slås ihop. Det moderatledda styret har yttrat sig för en sammanslagning, medan oppositionen ställer sig mer kritiska till det.

– Ja, det är inte alls omöjligt, men där råder delade meningar. Min uppfattning är att det är inget som händer före valet 2022, sade Annika Friberg, (M) ordförande i Spånga-Tenstas stadsdelsnämnd i augusti 2021.

Eleni Terzitane
Print Friendly, PDF & Email