Porträtt av Eva Nordmark
Arbertsmarknadsminister Eva Nordmark Arbetsmarknadsdepartementet

Anders Österberg, riksdagsledamot (S), har ställt en skriftlig fråga till arbetsmarknadsministern Eva Nordmark (S) om vilka insatser hon avser att vidta för att öka möjligheterna till jobb för arbetslösa i områden som Järva, och på så sätt motverka gängkriminalitet. Nu svarar Eva Nordmark.

Arbetslösheten är inte bara ett problem för den som drabbas utan något som angår oss alla. Varje gång någon tar sig ur långtidsarbetslöshet minskar vi risken för socialt utanförskap och ökar samtidigt skatteintäkterna till vår gemensamma välfärd.

Jag delar Anders Österbergs beskrivning att de flesta som är arbetslösa inget hellre vill än att få ett jobb. Oavsett var i landet man bor ska man få det stöd man behöver för att komma i arbete.

Vissa behöver rustas med utbildning för att få arbete eller få erfarenhet av en arbetsplats genom en subventionerad anställning. För andra kan vägen till arbete gå via en matchningstjänst. Därför är det viktigt att arbetsmarknadspolitiken innehåller en bred verktygslåda, med insatser som passar för olika målgrupper.

I budgetpropositionen för 2022 har regeringen presenterat ett jobbpaket på motsvarande 8 miljarder kronor

Regeringen har gjort stora satsningar på olika arbetsmarknadspolitiska insatser för arbetslösa under krisen, allt ifrån arbetsmarknadsutbildning till extratjänster. I budgetpropositionen för 2022 har regeringen presenterat ett jobbpaket på motsvarande 8 miljarder kronor.

Jag vill särskilt nämna det regeringen gjort för att förbättra chansen för unga människor att komma i arbete. Pandemin har slagit hårt mot arbetsmarknaden, bland annat mot de branscher där många får sitt första jobb. Ungas etablering på arbetsmarknaden riskerar att fördröjas när tillgången på sommarjobb och praktikplatser minskar och många inträdesjobb har försvunnit.

Sommarjobbet är för många unga det första och viktiga steget in i arbetslivet. Under 2020 och 2021 genomförde därför regeringen satsningar på sommarjobb och jobb för ungdomar om 280 respektive 380 miljoner kronor för att stärka kommunernas möjlighet att erbjuda ungdomar jobb. Sommarjobb och jobb för unga ger en första rad på CV:t och bidrar till att ungdomars framtida möjlighet till inträde på arbetsmarknaden förbättras.

Under 2021 ska hälften av pengarna fördelas med hänsyn till ungdomar som lever i hushåll med socioekonomiskt låg status

Ungdomar är samtidigt en heterogen grupp med vitt skilda förutsättningar och behov. Det är därför viktigt att insatser mot ungdomar riktas särskilt mot de ungdomar som löper större risk att hamna i långvarig arbetslöshet. Under 2021 ska hälften av pengarna fördelas med hänsyn till ungdomar som lever i hushåll med socioekonomiskt låg status. Detta eftersom dessa ungdomar löper särskilt stor risk att hamna i långvarig arbetslöshet.

Inriktningen mot ungdomar som lever i socioekonomiskt utsatta hushåll görs för att dessa ungdomar kan ha svårare att hitta ett arbete jämfört med ungdomar från familjer med starkare socioekonomisk bakgrund. Det kan till exempel handla om sämre sociala nätverk som ofta är viktiga för att få en ingång till arbetsmarknaden.

Vi ser nu en stark utveckling på arbetsmarknaden och många som befunnit sig i arbetslöshet kommer nu i arbete. Samtidigt är arbetslösheten för hög, i synnerhet långtidsarbetslösheten. Att få ner långtidsarbetslösheten är en av mina högsta prioriteringar som arbetsmarknadsminister.

Regeringen kommer fortsatt att noga följa utvecklingen på arbetsmarknaden.

Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister (S)
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Skriftlig fråga är ett verktyg som riksdagsledamöter kan använda sig av för att utkräva svar av en minister. Ministern ska svara inom tio dagar.

Print Friendly, PDF & Email