Somalias bandylandslag på besök i Enbacksskolan. Bild: Sokrates Petalidis

Vi ser att det här arbetet har väckt intresse, engagemang och entusiasm hos eleverna, säger Raija Ikonen, rektor på Enbacksskolan i Tensta. Skolan har redan en skolradio och satsar från och med i år även på en podcast.

Enbacksskolan i Tensta har en skolradio och numera även en podcast. Det är samhällskunskapsläraren Iman Ehsani som programleder podcasten där eleverna kan få sina röster hörda genom att inte bara diskutera skolfrågor, utan även andra större samhällsfrågor.

– All forskning visar på att digitala plattformar, det vill säga om de används på rätt sätt, stärker elevers inflytande, inlärningsprocessen och demokratiseringsprocessen på skolan, säger Iman Ehsani som samordnar och driver dessa projekt.

Annons:

Han menar att skolradion och podcasten ger chansen till både elever och personal att sprida sitt budskap både inom organisationen och utåt till det övriga samhället.

Skolradion och podcasten skiljer sig vad gäller syftet. Skolradion har ett mer riktat syfte till verksamheten, den är mer elevorienterad och sänds en gång i månaden. Podcasten sänds å andra sidan varannan vecka och behandlar både skolfrågor, men även andra bredare frågor som kultur och hälsa.

– På skolradion behandlar eleverna olika teman som studieteknik, framtidstro och samhällsengagemang. Vi spelade exempelvis in ett avsnitt där vi intervjuade elever om hur man kan kombinera studier, fritid och idrott på ett strukturerat sätt. Eleverna fick där själva berätta hur de jobbar, planerar och strukturerar sin vardag på ett lyckat sätt.

– Tanken med podcasten är dock att nå ut till fler. Här kan vi bygga broar mellan aktörer och organisationer som vi samarbetar med, möter i vardagen och som finns i vårt samhälle i övrigt.

Raija Ikonen, rektor på Enbacksskolan, menar att skolradion är en del av skolans värdegrundsarbete som syftar och bidrar till en känsla av gemenskap på skolan.

– Vi sänder radion via skolans högtalare och vi sitter alla tillsammans och lyssnar. Vi ser att det här arbetet har väckt intresse, engagemang och entusiasm hos eleverna.

Eleni Terzitane
Bild: Sokrates Petalidis
Print Friendly, PDF & Email