Elever i Kista grundskola har varit i Polen och besökt Auschwitz för att lära sig om andra världskriget och om Förintelsen.
– Det är svårt att förstå att det hände på riktigt. Vi måste se till att det aldrig händer igen, sade Nadia Jama, en av eleverna i klass 9D, som var med på resan.

Nadia Jama

De här hågkomstresorna anordnas i samarbete med Svenska Kommittén Mot Antisemistism, SKMA. Från Kista grundskola åkte under förra året sammanlagt elva elever med, tillsammans med elever från andra skolor i Stockholm.

Salamaah Mahmood, svenska- och historielärare på Kista grundskola, är den lärare på skolan som ansvarar för samarbetet med SKMA.
– Vi arbetar inte bara mot antisemistism, utan även mot islamofobi, antiziganism och afrofobi. Både elever och lärare får utbildning i seminarier och möjlighet att resa, sade hon.

Annons:

Utställningen är uppbyggd så att besökarna kan följa resan från starten på Arlanda och se vilka platser de besökte varje dag. De har besökt Krakow och Kazimierz, som var en judisk stadsdel. När kriget inleddes 1939 bodde cirka 60 000 judar i Krakow, ungefär en tredjedel av befolkningen. Ghettot i Krakow upprättades av nazisterna 1941.
De var i Auschwitz, där det första koncentrationslägret upprättades, och i förintelselägret Birkenau där 1,1 miljoner judar dödades.
Femte dagen besökte de städerna Jordanow och Rabka, där SS upprättade en skola.

Resorna förändrar inte bara undervisningen, utan även människan

Samarbetet mellan skolan och SKMA startade 2018 och de första hågkomstresorna gjordes 2020.
– Jag har kunnat koppla min historieundervisning om andra världskriget och Förintelsen till de personliga berättelser som jag har fått ta del av under de här resorna, sade Salamaah Mahmood.

Hon menar att resorna och upplevelserna inte bara förändrar undervisningen, utan även människan, oavsett om man är lärare eller elev.
– Elevernas upplevelser bildar ringar på vattnet. Jag hör hur de berättar för sina kamrater och deras berättelser stannar inte bara där utan de förs vidare, och blir en del i kampen mot alla former av diskriminering, sade Salamaah Mahmood.

Många var inbjudna till invigningen; lärare, elever, föräldrar, chefer från utbildningsförvaltningen. Även förintelseöverlevaren Tobias Rawet och förra utbildningsministern Anna Ekström var på plats.

Efter presentationen av utställningen kunde besökarna lyssna till elevernas föredrag om sina upplevelser. De visade bilder och berättade om sina upplevelser från dagarna i Polen. Nadia och hennes kamrat Elif talar om dagen i staden Rabka, där SS hade en skola.

Det var svårt att förstå att det verkligen har hänt

– I skolan lärde de sig att sortera fångarna, vilka som skulle arbeta och vilka som skulle gasas ihjäl. De hade också en skytteskola, där de lärde sig att skjuta. De använde barnen från Auschwitz som rörliga mål. Det var svårt att förstå att det verkligen har hänt. Det tog mig hårt i hjärtat, sade Nadia Jama.

– Eleverna har berörts mycket djupt av det de lärt sig, men också funnit en styrka i kampen mot de orättvisor som fortfarande finns i vårt samhälle idag. Det ger mig som lärare och medmänniska ett hopp om en bättre framtid, sade Salamaah Mahmood.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Elever från Kista grundskola som varit med på resorna.
Print Friendly, PDF & Email