Ole-Jörgen Persson intervjuas i SVT.

En oemotsagd lögn riskerar att bli en sanning

Insändare

En lögn som tillåts stå oemotsagd, riskerar efterhand att bli en sanning.
När Ole-Jörgen Persson (M) intervjuas av SVT nyheter om stadsdelens nya ungdomssatsningar, inleds samtalet med att Ole-Jörgen ger en medvetet missvisande beskrivning av tidigare verksamheter och ungas åsikter. 

”Vi hade misslyckats med att ge ungdomar den struktur som behövdes i en fritidsverksamhet. Det blev ett ostrukturerat häng och det blev för mycket distraktion utifrån, och vi behövde göra något åt det. Ingen var nöjd med hur det såg ut, varken vi eller ungdomarna själva”

Med denna lögnaktiga och missvisande beskrivning av verkligheten, blir det enkelt att motivera stadsdelens nya satsning.

Sanningen är att unga i Husby blev helt överkörda

Sanningen är den att unga i Husby blev helt överkörda vid flera tillfällen i den process som ägde rum, ingen hänsyn togs till deras åsikter och uppfattningar. Processen var en demonstration i makt och inflytande, där unga på Järva ännu en gång fick lära sig att deras röst saknar värde.

Erfarenheter från arbetslivet och andra arenor visar att långvarig upplevelse av maktlöshet leder till uppgivenhet, minskad tilltro till den egna förmågan och har en stark inverkan på människors fysiska och psykiska hälsa.

Andra undersökningar visar att unga människors möjlighet till delaktighet i politiska beslutsprocesser, har en avgörande betydelse för deras framtida etablering och en livskraftig demokrati. 

Det etablerade samhället har vid flera tillfällen uttryckt oro över framväxten av alternativa maktstrukturer på Järva. Så länge makthavare fortsätter behandla unga på Järva som att de saknar betydelse, kommer unga fortsätta attraheras av alternativa destruktiva arenor där de upplever möjligheter till inflytande. 

Anders Cardell
Foto: Skärmdump / SVT
Print Friendly, PDF & Email